do Antitrust, Spory korporacyjne

Jakiś czas temu, wspólnie z mec. Piotrem Nowaczykiem popełniliśmy kilka artykułów dotyczących relacji na styku prawa konkurencji i arbitrażu.

Najpierw w dniu 27 kwietnia 2012 r. w Gazecie Finansowej ukazał się artykuł – Arbitraż a prawo konkurencji (dostępny na Antitrust in Poland).

Wskazywaliśmy w nim, że:

Wzajemne relacje pomiędzy arbitrażem a prawem konkurencji są żywo dyskutowane pomiędzy praktykami i naukowcami specjalizującymi się w tychże, dość wąskich dziedzinach prawa.

W artykule przybliżyliśmy istotę wzajemnej zależności arbitrażu oraz prawa konkurencji i staraliśmy się odpowiedzieć twierdząco na pytanie: Czy arbiter może stosować prawo konkurencji?

W kolejnym artykule, również opublikowanym w Gazecie Finansowej, pt. Które prawo konkurencji ma stosować arbiter? (dostępny na Korporacyjnie.pl), poruszyliśmy temat możliwości stosowania prawa konkurencji przez arbitra wskazując na europejskie poglądy doktryny oraz rozstrzygnięcia sądowe, a także wskazaliśmy właściwe prawo konkurencji, które stosować winien arbiter w ramach postępowania arbitrażowego. Z uwagi na eksterytorialność amerykańskiego czy europejskiego prawa konkurencji – dla wielu sporów (np. wynikających z zawartych transakcji) może mieć zastosowanie więcej niż jeden reżim prawny. Interesowało nas przeto, czy arbiter będzie stosował w ramach rozstrzygania sporu amerykańskie prawo konkurencji, europejskie prawo konkurencji, a może jedno i drugie?

Nasze rozważania rozwinęliśmy w ramach artykułu opublikowanego w internetowym Kwartalniku Antymonopolowym i Regulacyjnym (zob. P. Nowaczyk, Sz. Syp, Arbitraż a prawo konkurencji – wybrane zagadnienia teoretyczne i praktyczne, iKAR 2013, nr 5(2)).

Dlaczego o tym wspominam? A dlatego, że w najnowszym iKARze ukazał się artykuł polemiczny do naszego autorstwa dr T. Bagdzińskiego (dostępny on-line).

Osobiście bardzo mnie to cieszy. Oznacza bowiem, że co najmniej jedna osoba miała czas nie tylko przeczytać nasze rozważania, ale przede wszystkim podjąć z nimi polemikę.

Poniżej streszczenie art. T. Bagdzińskiego:

Artykuł jest głosem w dyskusji dotyczącej możliwości rozstrzygania sporów z zakresu prawa konkurencji za pomocą arbitrażu. Stanowi polemikę z artykułem autorstwa Piotra Nowaczyka i Szymona Sypa, którzy opowiedzieli się za możliwością rozstrzygania sporów z zakresu prawa konkurencji w drodze arbitrażu. Autor przedstawia argumenty dotyczące publicznoprawnego charakteru regulacji, jaką jest prawo konkurencji i skutków z tego wynikających, w szczególności w zakresie celów realizowanych regulacjami oraz kontroli nad orzecznictwem z tego zakresu, a także trudności z potencjalną egzekucją rozstrzygnięć zapadłych w arbitrażu.

Zachęcam do przeczytania artykułu i komentarzy (może kolejnej polemiki?).

Obrazek do wpisu pobrany ze strony http://www.stockvault.net/photo/125689/chess-.

 

+ posts

Szymon jest uznawany za jednego z wiodących specjalistów Venture Capital na polskim rynku. Specjalizuje się w transakcjach M&A na rynku publicznym oraz prywatnym, w tym w zakresie krajowych i zagranicznych transakcji pracując dla spółek publicznych, akcjonariuszy, firm rodzinnych, spółek wielobranżowych czy funduszy PE/VC. Posiada również doświadczenie w zakresie kompleksowej obsługi biznesu klientów zagranicznych, klientów prywatnych, funduszy (w tym VC), obsługi prawnej startupów, w zakresie restrukturyzacji grup spółek czy też świadczenia usług z zakresu prawa konkurencji. Jego ponad 10-letnie doświadczenie obejmuje w szczególności doradztwo z zakresu projektów M&A, finansowania typu PE/VC, restrukturyzacji, bieżącej obsługi przedsiębiorstw, finansowania dłużnego oraz prawa konkurencji. Jest autorem ponad 30 publikacji, w tym komentarzy do MAR, Prawa Pocztowego, Ustawy o obligacjach oraz Prawa rynku kapitałowego (w opracowaniu). Był prelegentem na przeszło 40 konferencjach. Członek International Bar Association. W 2016 r. znalazł się wśród laureatów V edycji konkursu „Prawnicy – liderzy jutra 2016”, organizowanego przez Dziennik Gazeta Prawna i Wolters Kluwer Polska oraz wyróżniony w kategorii „młodzi obiecujący” przez miesięcznik „Gentleman”. Rekomendowany przez Legal 500 (2019) w specjalizacji: prawo handlowe, spółki oraz M&A (Polska).

Ukończył Wydział Prawa i Administracji UW (dr), Szkołę Główną Handlową oraz Maurer School of Law (Magister Prawa).

E-mail: kancelaria@szymonsyp.com

Recent Posts

Dodaj swój komentarz

Ustawa o obligacjach. Komentarz
MAR. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nadużyć na rynku. Komentarz
Prawo Pocztowe Komentarz
Postępowanie cywilne po nowelizacji. Komentarz dla pełnomocników procesowych i sędziów