do Konferencje/Spotkania, Newsy

Nadchodzi rewolucja w giełdowej sprawozdawczości na rynku regulowanym i NewConnect. 3 lipca 2016 r. w życie wchodzi unijne Rozporządzenie MAR, które o 180 stopni zmieni obecne standardy raportowania. Zmiany czekają również „Ustawę o ofercie publicznej (…)” oraz kanoniczne dla działów relacji inwestorskich „Rozporządzenie w sprawie informacji bieżących i okresowych (…)”. Giełdowi emitenci stoją zatem przed koniecznością wdrożenia wielu zmian sprawozdawczych, obejmujących m.in. standardy komunikacji z rynkiem i swymi akcjonariuszami.

 • »Jak właściwie przygotować się do nadchodzących zmian?
 • »O czym trzeba pamiętać?
 • »Jak zbudować skuteczne procedury dostarczania niezbędnych informacji w realiach spółki i grupy kapitałowej?
 • »Czym są Ogólne Standardy Raportowania?
 • »Jak zadbać o stworzenie Indywidualnych Standardów Raportowania?
 • » Jak uniknąć zbędnego ryzyka oraz uczulić decydentów z Zarządu i Rady Nadzorczej na nowe realia?
 • »Jak uniknąć przykrej korespondencji z giełdowym regulatorem – Komisją Nadzoru Finansowego?

To tylko część zagadnień, które będziemy poruszać w programie!

Zapraszamy na kolejną edycję warsztatu w Warszawie. Uczestnicy poprzednich edycji ocenili prelegentów na same szóstki!

Program

10.00-11.30 MAR – odmienna filozofia raportowania
 • »czym jest MAR?
 • »Raportowanie o zdarzeniach bieżących
 • »Definicja informacji poufnej
 • »Informacja poufna a informacje bieżące
 • »Informacja poufna – podawanie do publicznej wiadomości
 • »Kiedy informacja staje się informacją poufną?
 • »Zasady opóźniania informacji poufnej
 • »Terminy raportowania – niezwłoczność a 24 godziny
 • »Listy insiderów
 • »Okresy zamknięte i transakcje w okresach zamkniętych
 • »MAR z perspektywy Zarządu, Rady Nadzorczej i Akcjonariuszy.
11.30-11.45 – przerwa na kawę
11.45-12.30 Dyrektywa Transparency II
 • »czym jest Transparency II?
 • »Zmiana definicji państwa macierzystego
 • »Zmiany w raportowaniu okresowym
 • »Zasady notyfikacji Akcjonariuszy
12.30 – 13.15 Sankcje ery MAR, MAD, Transparency II
 • »zakres odpowiedzialności cywilnej i karnej
 • »kary nakładane przez KNF
 • »co obecnie jest karane, co będzie?
 • »Na co regulator zwraca szczególną uwagę?
13.15-14.00 przerwa na obiad
14.00-15.00 Standardy raportowania
 • »czym są standardy raportowania?
 • »omówienie i wykorzystanie w praktyce
 • »cenotwórcza informacja finansowa
 • »ogólne i indywidualne standardy raportowania
15.00-16.00 Indywidualne standardy raportowania
 • »znaczenie procedur wewnętrznych
 • »budowanie procedur i zasad obiegu informacji w spółce/grupie kapitałowej w praktyce
 • »własna praktyka raportowania – obowiązki informacyjne w erze „bez katalogu”
 • »zasady tworzenia Indywidualnych Standardów Raportowania
 • »case studies

Informacje i zgłoszenia: Anna Kraszewska anna.kraszewska@personalities.pl | tel.: 696 312 232 | www.personalities.pl

+ posts

Szymon jest uznawany za jednego z wiodących specjalistów Venture Capital na polskim rynku. Specjalizuje się w transakcjach M&A na rynku publicznym oraz prywatnym, w tym w zakresie krajowych i zagranicznych transakcji pracując dla spółek publicznych, akcjonariuszy, firm rodzinnych, spółek wielobranżowych czy funduszy PE/VC. Posiada również doświadczenie w zakresie kompleksowej obsługi biznesu klientów zagranicznych, klientów prywatnych, funduszy (w tym VC), obsługi prawnej startupów, w zakresie restrukturyzacji grup spółek czy też świadczenia usług z zakresu prawa konkurencji. Jego ponad 10-letnie doświadczenie obejmuje w szczególności doradztwo z zakresu projektów M&A, finansowania typu PE/VC, restrukturyzacji, bieżącej obsługi przedsiębiorstw, finansowania dłużnego oraz prawa konkurencji. Jest autorem ponad 30 publikacji, w tym komentarzy do MAR, Prawa Pocztowego, Ustawy o obligacjach oraz Prawa rynku kapitałowego (w opracowaniu). Był prelegentem na przeszło 40 konferencjach. Członek International Bar Association. W 2016 r. znalazł się wśród laureatów V edycji konkursu „Prawnicy – liderzy jutra 2016”, organizowanego przez Dziennik Gazeta Prawna i Wolters Kluwer Polska oraz wyróżniony w kategorii „młodzi obiecujący” przez miesięcznik „Gentleman”. Rekomendowany przez Legal 500 (2019) w specjalizacji: prawo handlowe, spółki oraz M&A (Polska).

Ukończył Wydział Prawa i Administracji UW (dr), Szkołę Główną Handlową oraz Maurer School of Law (Magister Prawa).

E-mail: kancelaria@szymonsyp.com

Recent Posts

Dodaj swój komentarz

Ustawa o obligacjach. Komentarz
MAR. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nadużyć na rynku. Komentarz
Prawo Pocztowe Komentarz
Postępowanie cywilne po nowelizacji. Komentarz dla pełnomocników procesowych i sędziów