do Corporate, Konferencje/Spotkania

W związku z licznymi wydarzeniami nad którymi Korporacyjnie.pl objęło patronat medialny – przedstawiamy je Państwu w jednym miejscu.

1. V Ogólnopolski Kongres Prawa Bankowego – odbędzie się 23 kwietnia (wtorek) 2013 r.

Więcej o wydarzeniu na fanpage’u: https://www.facebook.com/events/151433551691030/

2. Ochrona inwestora indywidualnego, sympozjum naukowe które odbędzie się 24 kwietnia (środa) 2013 r. na GPW w Warszawie w sali NewConnect.

Spotkanie zainauguruje Prezes GPW Adam Maciejewski, obok którego w wydarzeniu wezmą udział: Dziekan WPiA UKSW prof. dr hab. Marek Michalski, Wiceprezes Rady GPW prof. dr hab. Marek Wierzbowski, dr hab. Piotr Zapadka, radca prawny Leszek Koziorowski, dyr. Maciej Kurzajewski (KNF) oraz Studenci Paweł Izdebski, Kamila Walaszczyk i Paweł Michalski.

Więcej o wydarzeniu na fanpage’u: https://www.facebook.com/events/279485432185554/?fref=ts

3. Konferencja Międzynarodowa pt. „Mitigating the impact of the Economic Crisis in Europe by legal regulations”

Wydarzenie odbędzie się w dniach 26-27 kwietnia 2013 r. w Auditorium Maximum – Centrum dydaktyczno kongresowym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Głównym celem Konferencji jest przegląd zasadniczych kwestii związanych ze zmianami legislacyjnymi, traktowanymi jako remedium na kryzys nękający Europę – przeanalizowanie okoliczności, w jakich przyszło walczyć krajom nim dotkniętych o stabilność rynków finansowych, ocena narzędzi, po które sięgają decydenci, prognozy i uwagi dla zastosowanych rozwiązań.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Wystarczy zarejestrować się na: www.elsaagainstcrisis.pl do 22 kwietnia 2013 r. Ponadto, uczestnictwo we wszystkich wykładach premiowane będzie przyznaniem każdemu radcy prawnemu i adwokatowi punktów edukacyjnych kształcenia ustawicznego.

Więcej o wydarzeniu na fanpage’u:  www.facebook.com/elsaagainstcrisis

4. Fashion Law Business & Korporacyjnie.pl organizują spotkanie w dniu 9 maja 2013 r.

Współ­pra­ca mię­dzy ar­ty­sta­mi a biz­ne­sem w Pol­sce to temat cią­gle spy­cha­ny na mar­gi­nes. W kra­jach Za­chod­niej Eu­ro­py i USA za­ra­bia­nie na sztu­ce ma już długą tra­dy­cję. Dla­cze­go u nas nie wy­pa­da mówić o mo­dzie i pie­nią­dzach? Naj­wyż­szy czas, aby nasi pro­jek­tan­ci zro­zu­mie­li, że moda to także biz­nes. Wy­star­czy otwo­rzyć się na nowe szan­se i uczyć od naj­lep­szych.

Więcej informacji: https://www.facebook.com/events/438780049537207/?fref=ts

+ posts

Szymon jest uznawany za jednego z wiodących specjalistów Venture Capital na polskim rynku. Specjalizuje się w transakcjach M&A na rynku publicznym oraz prywatnym, w tym w zakresie krajowych i zagranicznych transakcji pracując dla spółek publicznych, akcjonariuszy, firm rodzinnych, spółek wielobranżowych czy funduszy PE/VC. Posiada również doświadczenie w zakresie kompleksowej obsługi biznesu klientów zagranicznych, klientów prywatnych, funduszy (w tym VC), obsługi prawnej startupów, w zakresie restrukturyzacji grup spółek czy też świadczenia usług z zakresu prawa konkurencji. Jego ponad 10-letnie doświadczenie obejmuje w szczególności doradztwo z zakresu projektów M&A, finansowania typu PE/VC, restrukturyzacji, bieżącej obsługi przedsiębiorstw, finansowania dłużnego oraz prawa konkurencji. Jest autorem ponad 30 publikacji, w tym komentarzy do MAR, Prawa Pocztowego, Ustawy o obligacjach oraz Prawa rynku kapitałowego (w opracowaniu). Był prelegentem na przeszło 40 konferencjach. Członek International Bar Association. W 2016 r. znalazł się wśród laureatów V edycji konkursu „Prawnicy – liderzy jutra 2016”, organizowanego przez Dziennik Gazeta Prawna i Wolters Kluwer Polska oraz wyróżniony w kategorii „młodzi obiecujący” przez miesięcznik „Gentleman”. Rekomendowany przez Legal 500 (2019) w specjalizacji: prawo handlowe, spółki oraz M&A (Polska).

Ukończył Wydział Prawa i Administracji UW (dr), Szkołę Główną Handlową oraz Maurer School of Law (Magister Prawa).

E-mail: kancelaria@szymonsyp.com

Recent Posts

Dodaj swój komentarz

Ustawa o obligacjach. Komentarz
MAR. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nadużyć na rynku. Komentarz
Prawo Pocztowe Komentarz
Postępowanie cywilne po nowelizacji. Komentarz dla pełnomocników procesowych i sędziów