do Corporate, Fuzje i przejęcia, Newsy

W dniu wczorajszym Komisja Nadzoru Finansowego poinformowała o udzielonym zezwoleniu na połączenie Polskiego Banku Przedsiębiorczości SA (PBP SA)  i FM Banku SA poprzez przeniesienie całego majątku FM Banku SA na PBP SA.

To jedna z wielu koncentracji w sektorze bankowym w ostatnim czasie (o innej pisałem niedawno).

Według doniesień medialnych połączony bank – FM Bank PBP ma za 3 lata wejść na GPW.

Jak informuje strona PBP SA nowy bank będzie zatrudniał ok. 700 osób pracujących w 55 oddziałach FM Banku oraz w pięciu centrach korporacyjnych PBP SA.

Większościowym akcjonariuszem banku będzie Abris Capital Partners (95 % akcji).

Według komunikatu prasowego PBP SA:

W wyniku integracji powstanie bank obsługujący 35 tysięcy mikro firm, kilkaset średnich firm, posiadający 56 oddziałów oraz cztery regionalne centra bankowości korporacyjnej. W FM Banku PBP SA będzie pracować 600 osób. Na koniec 2012 roku aktywa obu banków wynosiły 2,8 mld zł. Zgodnie z planami suma bilansowa na koniec tego roku wzrośnie do 3,9 mld zł, a współczynnik wypłacalności będzie wynosił 14 proc. W związku z ambitnymi planami rozwojowymi FM Bank PBP SA planuje emisje obligacji podporządkowanych.

 Oba banki oferują lokaty dla klientów indywidualnych (PBP Bank tylko przez Internet). Po fuzji obsługę lokat przejmie linia FM Banku. Klienci Polskiego Banku Przedsiębiorczości, który mają lokaty odnawialne, nadal będą mogli rolować swoje depozyty w PBP Banku. Lokata Spinająca przygotowana  przez PBP Bank pojawi się ofercie FM Banku.

Dodajmy, że KNF udziela zezwolenia dosyć szybko bo w 3 miesiące (wniosek o wydanie zezwolenia został złożony 18 marca 2013 r.).

PBP SA wcześniej znany był pod firmą WestLB Bank Polska i specjalizuje się w obsłudze MŚP oraz samorządów. Uprzednio akcje banku należały do Westdeutsche Landesbank Girozentrale z siedzibą w Dusseldorfie. Jednak z uwagi na problemy z kapitałem, 12 marca 2010 r., WestLB AG sprzedał warunkowo akcje banku konsorcjum 2 podmiotów:

1) funduszowi Abris Capital Partners (działający poprzez PL Holdings Sarl) (inwestor większościowy – 55 % akcji banku), oraz

2) Domowi Maklerskiemu IDMSA (45 % akcji banku).

W dniu 27 października 2010 roku, a więc po 7 miesiącach od złożenia wniosku (20 marca), KNF zgodziła się na tę transakcję.

W lipcu 2012 roku Abris Capital Partners odkupił od Domu Maklerskiego IDM SA mniejszościowy pakiet akcji i jest obecnie jedynym akcjonariuszem banku.

FM Bank SA powstał w 2009 r. a działalność operacyjną zaczął w 2010 r. Akcjonariuszem większościowym banku jest Abris Capital Partners (poprzez spółkę celową FM Holdings S.à r.l. ) (89% akcji). Pozostałymi akcjonariuszami są International Finance Corporation oraz Piotr Stępniak.

+ posts

Szymon jest uznawany za jednego z wiodących specjalistów Venture Capital na polskim rynku. Specjalizuje się w transakcjach M&A na rynku publicznym oraz prywatnym, w tym w zakresie krajowych i zagranicznych transakcji pracując dla spółek publicznych, akcjonariuszy, firm rodzinnych, spółek wielobranżowych czy funduszy PE/VC. Posiada również doświadczenie w zakresie kompleksowej obsługi biznesu klientów zagranicznych, klientów prywatnych, funduszy (w tym VC), obsługi prawnej startupów, w zakresie restrukturyzacji grup spółek czy też świadczenia usług z zakresu prawa konkurencji. Jego ponad 10-letnie doświadczenie obejmuje w szczególności doradztwo z zakresu projektów M&A, finansowania typu PE/VC, restrukturyzacji, bieżącej obsługi przedsiębiorstw, finansowania dłużnego oraz prawa konkurencji. Jest autorem ponad 30 publikacji, w tym komentarzy do MAR, Prawa Pocztowego, Ustawy o obligacjach oraz Prawa rynku kapitałowego (w opracowaniu). Był prelegentem na przeszło 40 konferencjach. Członek International Bar Association. W 2016 r. znalazł się wśród laureatów V edycji konkursu „Prawnicy – liderzy jutra 2016”, organizowanego przez Dziennik Gazeta Prawna i Wolters Kluwer Polska oraz wyróżniony w kategorii „młodzi obiecujący” przez miesięcznik „Gentleman”. Rekomendowany przez Legal 500 (2019) w specjalizacji: prawo handlowe, spółki oraz M&A (Polska).

Ukończył Wydział Prawa i Administracji UW (dr), Szkołę Główną Handlową oraz Maurer School of Law (Magister Prawa).

E-mail: kancelaria@szymonsyp.com

Zobacz także

Dodaj swój komentarz

Ustawa o obligacjach. Komentarz
MAR. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nadużyć na rynku. Komentarz
Prawo Pocztowe Komentarz
Postępowanie cywilne po nowelizacji. Komentarz dla pełnomocników procesowych i sędziów