do Newsy

Na rynku kapitałowym w ostatnim czasie coraz częściej słyszymy o występującym zjawisku manipulacji akcjami emitentów. Manipulację stanowi przede wszystkim: (i) składanie zleceń lub zawieranie transakcji wprowadzających lub mogących wprowadzić w błąd co do rzeczywistego popytu, podaży lub ceny instrumentu finansowego, (ii) składanie zleceń lub zawieranie transakcji powodujących nienaturalne lub sztuczne ustalenie się ceny jednego lub kilku instrumentów finansowych, (iii) składanie zleceń lub zawieranie transakcji, z zamiarem wywołania innych skutków prawnych niż te, dla osiągnięcia których faktycznie jest dokonywana dana czynność prawna.

W dniu dzisiejszym KNF podjęła uchwałę o przekazaniu do publicznej wiadomości informacji o: (i) zaistnieniu okoliczności wskazujących na dokonanie manipulacji akcjami spółki Alchemia S.A., (ii)  złożeniu w dniu 9 marca 2015 r. do Prokuratury Okręgowej w Warszawie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa manipulacji z art. 183 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi oraz (iii) blokadzie rachunków papierów wartościowych oraz rachunków pieniężnych.

Zachęcam do zapoznania się ze szczegółami: https://www.knf.gov.pl/o_nas/komunikaty/komunikat_alchemia.html

Przekazanie do publicznej wiadomości informacji w tej sprawie przez KNF ma na celu ochronę interesów inwestorów, a także kształtowanie świadomości prawnej uczestników rynku kapitałowego poprzez utwierdzanie w nich prawidłowych postaw wobec prawa.

dr Szymon Okoń, Senior Associate, Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy

 

+ posts

Dr Szymon Okoń, doktor nauk prawnych, doktor nauk ekonomicznych w zakresie finansów. Absolwent prawa na UAM w Poznaniu oraz finansów i rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Związany z Katedrą Inwestycji i Rynków Kapitałowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Jego główną specjalnością są transakcje fuzji i przejęć, aspekty prawne i finansowe rynków kapitałowych oraz finanse i bankowość. Studiował na Edinburgh Napier University oraz London School of Economics and Political Science. Jego doświadczenie obejmuje uczestnictwo w licznych projektach transakcyjnych i restrukturyzacyjnych oraz doradztwo korporacyjne. Zdobywał także doświadczenie w obszarze regulacyjnym rynku finansowego. Doradzał przy realizacji obowiązków informacyjnych związanych z obrotem instrumentami finansowymi, w tym przy tworzeniu struktur ukierunkowanych na ich optymalizację.

Recent Posts

Dodaj swój komentarz

Ustawa o obligacjach. Komentarz
MAR. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nadużyć na rynku. Komentarz
Prawo Pocztowe Komentarz
Postępowanie cywilne po nowelizacji. Komentarz dla pełnomocników procesowych i sędziów