do Konferencje/Spotkania, Patronaty

Polski Kongres Prawa Budowlanego i Nieruchomości 2013 jest jednym z cyklu wydarzeń prawno-ekonomicznych Allerhand Summits, poświęconych dziedzinom prawa szczególnie istotnym z punktu widzenia funkcjonowania i rozwoju gospodarki.

Korporacyjnie.pl objęło patronat medialny nad tym wydarzeniem.

Celem Kongresu jest umożliwienie dyskusji na najbardziej aktualne tematy związane z problematyką rynku budownictwa i nieruchomości (m.in.: Partnerstwo Publiczno-Prywatne, polityka mieszkaniowa państwa, kodeks budowlany), otwarcie debaty nad kwestiami budzącymi wątpliwości (np. „ustawa deweloperska”), ale także sformułowanie postulatów de lege ferenda.

 

Uczestnicy Kongresu to przede wszystkim kadra zarządzająca oraz właściciele i prawnicy wewnętrzni spółek branżowych, przedstawiciele sektora publicznego, prawnicy, przedstawiciele kancelarii prawnych i  firm doradczych prowadzących praktykę w zakresie prawa budowlanego i nieruchomości,  przedstawiciele świata nauki, regulatorzy rynku, nadzorcy publiczni, politycy, dziennikarze, komentatorzy życia gospodarczego.

 

Wśród Prelegentów m.in.:

DR RAFAŁ CIEŚLAK, Wspólnik Zarządzający, Kancelaria Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz
DR PIOTR CYBURT, Prezes Zarządu BRE BANK Hipoteczny SA
JACEK FURGA
, Przewodniczący Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości, Związek Banków Polskich
DR IRENA HERBST
, Prezes Zarządu Fundacji Centrum PPP
PROF. ZW. DR HAB. TADEUSZ MARKOWSKI, Prezes Towarzystwa Urbanistów Polskich
KONRAD PŁOCHOCKI
, Zastępca Dyrektora Generalnego, Polski Związek Firm Deweloperskich
MICHAŁ SAPOTA, Wiceprezes Zarządu, Murapol SA
DR AGNIESZKA TUŁODZIECKA
, Prezes Zarządu, Fundacja na Rzecz Kredytu Hipotecznego

Patronat honorowy nad Kongresem sprawują: Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Izba Gospodarcza, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie, PKPP Lewiatan, Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”, Polskie Stowarzyszenie Prawników Przedsiębiorstw, Prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Wszelkie informacje o Kongresie dostępne są pod adresem:
www.nieruchomosci.allerhand.pl

 

Udział w Kongresie pozwala na uzyskanie punktów dla adwokatów i radców prawnych z tytułu podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Kontakt: Instytut Allerhanda, nieruchomosci@allerhand.pl, tel.: + 48 (12) 341 46 48

 

+ posts

Szymon jest uznawany za jednego z wiodących specjalistów Venture Capital na polskim rynku. Specjalizuje się w transakcjach M&A na rynku publicznym oraz prywatnym, w tym w zakresie krajowych i zagranicznych transakcji pracując dla spółek publicznych, akcjonariuszy, firm rodzinnych, spółek wielobranżowych czy funduszy PE/VC. Posiada również doświadczenie w zakresie kompleksowej obsługi biznesu klientów zagranicznych, klientów prywatnych, funduszy (w tym VC), obsługi prawnej startupów, w zakresie restrukturyzacji grup spółek czy też świadczenia usług z zakresu prawa konkurencji. Jego ponad 10-letnie doświadczenie obejmuje w szczególności doradztwo z zakresu projektów M&A, finansowania typu PE/VC, restrukturyzacji, bieżącej obsługi przedsiębiorstw, finansowania dłużnego oraz prawa konkurencji. Jest autorem ponad 30 publikacji, w tym komentarzy do MAR, Prawa Pocztowego, Ustawy o obligacjach oraz Prawa rynku kapitałowego (w opracowaniu). Był prelegentem na przeszło 40 konferencjach. Członek International Bar Association. W 2016 r. znalazł się wśród laureatów V edycji konkursu „Prawnicy – liderzy jutra 2016”, organizowanego przez Dziennik Gazeta Prawna i Wolters Kluwer Polska oraz wyróżniony w kategorii „młodzi obiecujący” przez miesięcznik „Gentleman”. Rekomendowany przez Legal 500 (2019) w specjalizacji: prawo handlowe, spółki oraz M&A (Polska).

Ukończył Wydział Prawa i Administracji UW (dr), Szkołę Główną Handlową oraz Maurer School of Law (Magister Prawa).

E-mail: kancelaria@szymonsyp.com

Zobacz także

Dodaj swój komentarz

Ustawa o obligacjach. Komentarz
MAR. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nadużyć na rynku. Komentarz
Prawo Pocztowe Komentarz
Postępowanie cywilne po nowelizacji. Komentarz dla pełnomocników procesowych i sędziów