do Corporate, Finansowanie przedsiębiorstw, Fuzje i przejęcia, Konferencje/Spotkania, Robienie biznesu w

Wraz ze wzrostem wartości polskich spółek notowanych na Warszawskiej GPW oraz NewConnect, wzrasta chęć inwestowania w kraju i poza jego granicami. Rodzący się w Polsce nowy trend przejęć transgranicznych jest już możliwy do zaobserwowania. Najlepszym przykładem nowego trendu wśród polskich firm są narodziny KGHM International, powstałego w marcu tego roku po przejęciu kanadyjskiej spółki Quadra FNX przez KGHM Polska Miedź. Przejęcie spółki Quadra FNX przez KGHM jest jedną z największych transakcji międzynarodowych w historii polskiej gospodarki. O wielkości i zasięgu transakcji nie świadczy jedynie kwota nabycia, która wyniosła 9,14 mld zl. Dzięki przejęciu Quadra FNX, KGHM zwiększy posiadane zasoby miedzi w złożu do wysokości 8,2 miliona ton plasując się pod tym względem na czwartym miejscu w świecie. Należy przypomnieć, ze miedź jest obecnie jednym z najistotniejszych metali sprzedawanych na światowych rynkach surowcowych. Dzieje się tak ponieważ miedź jest właściwie niezbędnym i niezastąpionym budulcem kabli używanych w urządzeniach oraz narzędziach elektrycznych jak również jest kluczowym budulcem w procesie produkcji komputerów (układy scalone, chipy, drukowane płytki).

 

Przejęcie Quadra FNX powiększyło znacznie zasoby własne KGHM jak również dało dostęp do takich rynków wydobywczych jak Kanada, USA oraz Chile, posiadające największe na świecie potwierdzone zasoby miedzi w złożu. Kopalnia Sierra Gorda w Chile, w której KGHM ma 55 proc. udziałów (reszta jest w rękach japońskiej spółki Sumitomo) ma za około dwa lata podwoić ilość produkowanej przez KGHM miedzi. Ponadto KGHM znacznie zdywersyfikuje swoje portfolio surowcowe. Obok miedzi KGHM będzie produkować m.in. srebro, molibden, nikiel, ołów, złoto i platynę.

 

KGHM przejmując Quadra FNX stał się strategicznym producentem w/w metali oraz metali rzadkich. Polska spółka liczy również na zabezpieczenie przyszłych zysków poprzez znaczne zwiększenie produkcji, jak można sie dowiedziec na stronie spółki, już w tym roku o około 25% do poziomu 100 tyś ton wydobywanej miedzi, a po rozpoczęciu prac wydobywczych w kopalni Sierra Gorda zwiększenie produkcji o łącznie 50%. KGHM dzięki transakcji stał się jednym z największych producentów miedzi w Europie.

 

KGHM Polska Miedź będzie mieć sześciu z dziewięciu członków w odpowiedniku rady nadzorczej nowej spółki KGHM International. Na czele zarządu KGHM International stanie prezes Paul Blythe.

 

To jednak nie koniec zapowiedzianych na ten rok inwestycji polskich firm w Kanadzie. Kolejny polski gigant PKN Orlen uzgodnił warunki porozumienia z kanadyjskim koncernem EnCana w zakresie poszukiwania i wydobycia gazu łupkowego. Porozumienie ma na celu udostępnienie kanadyjskiemu EnCana części koncesji, które Orlen posiada na Lubelszczyźnie (Lubin), za co Orlen ma uzyskać udział w złożach łupkowych należących do EnCana (Kanada, USA) oraz dofinansowanie projektów poszukiwawczych prowadzonych na złożach w Polsce. Jak można się dowiedzieć z literatury fachowej, wydatki na wykonanie jednego pełnego odwiertu w złożach łupkowych szacuje się obecnie na 15 mln USD. Należy podkreślić, że w ramach tzw. zobowiązań koncesyjnych każda firma musi wykonać nie mniej niż trzy odwierty na każdej koncesji. EnCana za udostępnienie części koncesji na Lubelszczyźnie ma dofinansować Orlen, co pozwoli na aktywniejsze prace poszukiwawco-wydobywcze.

 

Jak do tej pory PKN Orlen oraz EnCana nie zawarły wiążącej umowy. Pomóc w tym ma wizyta polskiego premiera Donalda Tuska w Kanadzie. Premier spotkał się w tej sprawie z premierem Kanady Stephenem Harperem. Spotkał się również z kanadyjskimi specjalistami, którzy rozwiązują techniczne problemy związane z wydobyciem gazu łupkowego jak również ze specjalistami, którzy dbali o środowisko prawne wokół wydobywania gazu z łupków. Owocem spotkania obu premierów jest przyjęcie wspólnego oświadczenia o współpracy energetycznej z wymienieniem gazu łupkowego oraz energii jądrowej jako głównych obszarów współpracy. Warto przytoczyć fragment zawartego porozumienia dotyczący niekonwencjonalnych złóż ropy i gazu:

 

„Gaz łupkowy i ropa zamknięta coraz częściej wskazywane są jako podstawowe nowe źródła dostaw energii w Kanadzie. Polska również posiada znaczne zasoby gazu łupkowego. Również istnieją wstępne szacunki świadczące o istnieniu niekonwencjonalnych złóż ropy. Polska i Kanada podzielają pogląd, że wydobycie gazu      łupkowego można prowadzić w sposób bezpieczny, bez istotnego wpływu na środowisko, za to ze znacznymi korzyściami dla gospodarki i rynku pracy. Polska i Kanada będą kontynuować dialog na rzecz osiągnięcia tego celu.”[1]

 

Premier Tusk potwierdził również, na co czekali przedstawiciele kanadyjskich firm i instytucji związanych z energetyką, że obecny rząd wyraża wolę wspierania prac nad wydobywaniem gazu łupkowego oraz, że zapewni w tym celu stabilne warunki prawne i podatkowe.

 

W jakim stopniu współpraca polsko-kanadyjska w dziedzinie wydobycia miedzi i gazu łupkowego okaże się owocna będziemy wiedzieć już niebawem. Niezależnie od rezultatów owej współpracy można sądzić, że trend związany z fuzjami i przejęciami transgranicznymi na razie się utrzyma. Część polskich firm zdobyła już bardzo silną pozycję na rynku krajowym i będzie aktywnie szukać form ekspansji na zewnątrz.

 


[1] Kancelaria Prezesa Rady Ministrów – Centrum Prasowe. Informacja z dnia 14 maja 2012 roku.

Zobacz także
Comments

Dodaj swój komentarz

Ustawa o obligacjach. Komentarz
MAR. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nadużyć na rynku. Komentarz
Prawo Pocztowe Komentarz
Postępowanie cywilne po nowelizacji. Komentarz dla pełnomocników procesowych i sędziów