do Fuzje i przejęcia, Newsy

Kodeks Dobrych Praktyk Transakcyjnych opracowali eksperci Rady Programowej kampanii edukacyjnej „For better data flow – praktykuj efektywne transakcje”. Jest ona inicjatywą otwartą dla wszystkich uczestników rynku transakcyjnego, a w szczególności dla osób zainteresowanych wzrostem efektywności transakcji prowadzonych w Polsce.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią Kodeksu i do zamieszczenia ikony poparcia, którą można pobrać  http://efektywnetransakcje.pl/media/ w celu promocji dobrych praktyk transakcyjnych.

Kodeks Dobrych Praktyk Transakcyjnych jest praktycznym drogowskazem dla doradców transakcyjnych oraz przedstawicieli spółek. Wskazówki Kodeksu Dobrych Praktyk Transakcyjnych dotyczą transakcji fuzji i przejęć, partnerstwa publiczno-prywatnego, restrukturyzacji, debiutu giełdowego, emisji obligacji oraz pozyskiwania inwestora.

Kodeks Dobrych Praktyk Transakcyjnych dostępny jest m.in. pod tym adresem:

http://efektywnetransakcje.pl/wp-content/uploads/2015/04/Kodeks_Dobrych_Praktyk_Transakcyjnych_fbdf.pdf

Kodeks Dobrych Praktyk Transakcyjnych to efekt wspólnej pracy wybitnych specjalistów z wieloletnim doświadczeniem na rynku transakcyjnym:

Aleksandra Porębska, Partner w FORDATA, przedstawiciel inicjatora kampanii. Uznany specjalista w zakresie bezpieczeństwa informacji.

Małgorzata Bobrowska-Jarząbek, współzałożyciel i dyrektor inwestycyjny w Resource Partners. Ekspert w zakresie doradztwa inwestycyjnego, transakcji M&A z udziałem funduszy private equity.

Michał Chromiński, zastępca Dyrektora Zarządzającego Pionem Strategii i Rozwoju, Poczta Polska S.A. Posiada wieloletnie doświadczenie na europejskim rynku transakcji prywatnych (M&A). Uczestniczył, w tym w roli wiodącej, w kilkudziesięciu transakcjach w większości sektorów gospodarki, zarówno po stronie sprzedającego, jak i kupującego, pracując na rzecz podmiotów prywatnych, publicznych i państwowych, krajowych i zagranicznych, inwestorów strategicznych, jak i finansowych.

Krzysztof Dziubiński, CFA, Prezes Zarządu Navigator Debt Advisory, Członek Zarządu w Domu Maklerskim Navigator SA. Ekspert w zakresie emisji obligacji korporacyjnych.

Dariusz Gałązka, biegły rewident i partner w międzynarodowej firmie doradczej Grant Thornton.  Specjalista w zakresie audytu i Due Diligence finansowego i podatkowego.

Bartosz Groele, partner w kancelarii Tomasik Pakosiewicz Groele oraz wiceprezes Instytutu Allerhanda. Specjalista w zakresie restrukturyzacji i postępowania upadłościowego.

Jakub Jędrzejak, partner w kancelarii WKB Wierciński Kwieciński Baehr, radca prawny. Prowadzi transakcje M&A z udziałem funduszy private equity oraz inwestorów zagranicznych.

Małgorzata Kuik, Partner w firmie doradczej F5 Konsulting. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie na rynku M&A, we współpracy z podmiotami prywatnymi, funduszami inwestycyjnymi, grupami kapitałowymi, Skarbem Państwa oraz samorządami terytorialnymi.

Bartosz Mysiorski, wiceprezes Fundacji Centrum PPP. Znany i ceniony specjalista w dziedzinie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, autor wielu analiz, opinii i publikacji z zakresu PPP.

Dariusz Tenderenda, Członek Zarządu Domu Maklerskiego Navigator i Partner w Navigator Capital. Ekspert w zakresie pozyskiwania kapitału poprzez publiczne i prywatne oferty akcji.

Sławomir Witkowski, syndyk, rzeczoznawca majątkowy. Doświadczenie zawodowe w restrukturyzacji i zarządzaniu finansami zdobywał jako dyrektor finansowy w podmiotach krajowych i międzynarodowych, a od roku 2009 jako syndyk i nadzorca sądowy.

Michał Zawisza, współzałożyciel AVALLON Sp. z o.o. polskiej firmy zarządzającej funduszami private equity. Specjalisuje się w zakresie lewarowanych wykupów menedżerskich (LMBO).

Jakub Ziółek, partner w Crido Legal, radca prawny, z bogatym doświadczeniem transakcyjnym, m.in. na rynku nieruchomości komercyjnych.

Więcej efektywnetransakcje.pl

+ posts

Szymon jest uznawany za jednego z wiodących specjalistów Venture Capital na polskim rynku. Specjalizuje się w transakcjach M&A na rynku publicznym oraz prywatnym, w tym w zakresie krajowych i zagranicznych transakcji pracując dla spółek publicznych, akcjonariuszy, firm rodzinnych, spółek wielobranżowych czy funduszy PE/VC. Posiada również doświadczenie w zakresie kompleksowej obsługi biznesu klientów zagranicznych, klientów prywatnych, funduszy (w tym VC), obsługi prawnej startupów, w zakresie restrukturyzacji grup spółek czy też świadczenia usług z zakresu prawa konkurencji. Jego ponad 10-letnie doświadczenie obejmuje w szczególności doradztwo z zakresu projektów M&A, finansowania typu PE/VC, restrukturyzacji, bieżącej obsługi przedsiębiorstw, finansowania dłużnego oraz prawa konkurencji. Jest autorem ponad 30 publikacji, w tym komentarzy do MAR, Prawa Pocztowego, Ustawy o obligacjach oraz Prawa rynku kapitałowego (w opracowaniu). Był prelegentem na przeszło 40 konferencjach. Członek International Bar Association. W 2016 r. znalazł się wśród laureatów V edycji konkursu „Prawnicy – liderzy jutra 2016”, organizowanego przez Dziennik Gazeta Prawna i Wolters Kluwer Polska oraz wyróżniony w kategorii „młodzi obiecujący” przez miesięcznik „Gentleman”. Rekomendowany przez Legal 500 (2019) w specjalizacji: prawo handlowe, spółki oraz M&A (Polska).

Ukończył Wydział Prawa i Administracji UW (dr), Szkołę Główną Handlową oraz Maurer School of Law (Magister Prawa).

E-mail: kancelaria@szymonsyp.com

Recent Posts

Dodaj swój komentarz

Ustawa o obligacjach. Komentarz
MAR. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nadużyć na rynku. Komentarz
Prawo Pocztowe Komentarz
Postępowanie cywilne po nowelizacji. Komentarz dla pełnomocników procesowych i sędziów