do Corporate, Konferencje/Spotkania, Newsy, Patronaty

W dniu 9 grudnia odbyła się w Krakowie konferencja pt. Prawo spółek wobec wyzwań współczesnego rynku zorganizowana przez Sekcję Prawa Gospodarczego i Handlowego Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa UJ.

Korporacyjnie.pl było  patronem medialnym wydarzenia.

Poniżej krótkie informacje o wybranych prelekcjach (głównie I i II części konferencji w których uczestniczyłem) i zapowiedź ciekawych wydarzeń o których poinformuję w najbliższym czasie.

Jako pierwszy tematykę Prawnych aspektów rozwoju partycypacji finansowej pracowników w polskich spółkach kapitałowych zaprezentował Pan Tomasz Regucki. Prelegent wytknął szereg błędnych rozwiązań polskiego porządku prawnego, które w zasadzie uniemożliwiają uczestnictwo finansowe pracowników w ramach spółki akcyjnej. Warto zapoznać się z obszerną analizą możliwości zastosowania konstrukcji Employee Stock Ownership Plan (ESOP) w polskim obrocie gospodarczym, której autorami są właśnie Pan Tomasz Regucki jak również dr Arkadiusz Radwan.

Następnie autor tego posta miał możliwość zaprezentowania w sposób syntetyczny tematyki planowanych zmian w ustawie o obligacjach (2013-12-09_Obligacje_Szymon-Syp).

Kolejne dwie prelekcje dotyczyły badań empirycznych, które zostały przeprowadzone przez zespół związany z Instytutem Allerhanda (pod kierownictwem Pana Tomasza Reguckiego). Badania dotyczyły szczególnych trybów podwyższenia kapitału zakładowego w spółce akcyjnej (w ramach kapitału warunkowego oraz kapitału docelowego). Pani Maria Stępniewska-Janowska oraz Pan Jakub Zygucki zaprezentowali w skrócie przebieg badań oraz wnioski. Ze swojej strony przyznaję, że cel wykorzystania zwłaszcza warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest w świetle badań empirycznych niezwykle interesujący. Dodam, że przeważają emisje warrantów subskrypcyjnych, wciąż zaś stosunkowo mało jest emisji obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa. W najbliższym czasie przedstawimy na Korporacyjnie.pl wynik prac badawczych, który zostanie uprzednio opublikowany na stronie internetowej Instytutu Allerhanda w ramach serii Working Papers.

W dalszej części konferencji dużym zainteresowaniem cieszyło się wystąpienie Pana Radosława Fronia pt. Bariery rozwoju crowdfundingu udziałowego w Polsce. Prelegent syntetycznie przedstawił istotę crowdfundingu udziałowego i wskazał na niedostatki regulacje w Polsce. Posłużył się również przykładem USA, gdzie wspomniane bariery są dużo mniejsze, a przez to finansowanie interesujących projektów łatwiejsze. Wpływa to oczywiście negatywnie na możliwości de lege lata crowdfundingu w Polsce. Po wystąpieniu Pana Radosława Fronia nastąpiła trwająca kilkanaście minut burzliwa dyskusja po której zakończono I część konferencji.

Drugą część konferencji poświęcono tzw. spółce S 24 (Pan Paweł Hadyna omówił sposób zakładania spółki z o.o. za pomocą wzorca umowy). Spółka S 24 w znaczny sposób ułatwiła możliwość rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Jednak sposób regulacji tego podtypu spółki z o.o. budzi liczne kontrowersje. Prelegent wskazał na liczne niedostatki konstrukcyjne i zaproponował niezbędne doprecyzowanie przepisów prawa. Kolejne dwie prelekcje w ramach części II konferencji dotyczyły szeroko komentowanych na łamach Korporacyjnie.pl planowanych zmian w przepisach regulujących spółkę z o.o. Prelekcje dotyczyły testu wypłacalności (jako nowego instrumentu ochrony wierzycieli spółki z o.o.) (Pan Damian Kumor) oraz wpływu utworzenia udziałów beznominałowych w spółce z o.o. na pozycję wierzyciela spółki z o.o. (Pani Małgorzata Stępień). Nie zabrakło głosów krytycznych odnośnie do pozycji wierzyciela (i jej ewentualnego przewartościowania) w kontekście planowanych zmian.

Poniżej kilka zdjęć z konferencji (dzięki uprzejmości organizatorów).

 

 

 

+ posts

Szymon jest uznawany za jednego z wiodących specjalistów Venture Capital na polskim rynku. Specjalizuje się w transakcjach M&A na rynku publicznym oraz prywatnym, w tym w zakresie krajowych i zagranicznych transakcji pracując dla spółek publicznych, akcjonariuszy, firm rodzinnych, spółek wielobranżowych czy funduszy PE/VC. Posiada również doświadczenie w zakresie kompleksowej obsługi biznesu klientów zagranicznych, klientów prywatnych, funduszy (w tym VC), obsługi prawnej startupów, w zakresie restrukturyzacji grup spółek czy też świadczenia usług z zakresu prawa konkurencji. Jego ponad 10-letnie doświadczenie obejmuje w szczególności doradztwo z zakresu projektów M&A, finansowania typu PE/VC, restrukturyzacji, bieżącej obsługi przedsiębiorstw, finansowania dłużnego oraz prawa konkurencji. Jest autorem ponad 30 publikacji, w tym komentarzy do MAR, Prawa Pocztowego, Ustawy o obligacjach oraz Prawa rynku kapitałowego (w opracowaniu). Był prelegentem na przeszło 40 konferencjach. Członek International Bar Association. W 2016 r. znalazł się wśród laureatów V edycji konkursu „Prawnicy – liderzy jutra 2016”, organizowanego przez Dziennik Gazeta Prawna i Wolters Kluwer Polska oraz wyróżniony w kategorii „młodzi obiecujący” przez miesięcznik „Gentleman”. Rekomendowany przez Legal 500 (2019) w specjalizacji: prawo handlowe, spółki oraz M&A (Polska).

Ukończył Wydział Prawa i Administracji UW (dr), Szkołę Główną Handlową oraz Maurer School of Law (Magister Prawa).

E-mail: kancelaria@szymonsyp.com

Recent Posts

Dodaj swój komentarz

Ustawa o obligacjach. Komentarz
MAR. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nadużyć na rynku. Komentarz
Prawo Pocztowe Komentarz
Postępowanie cywilne po nowelizacji. Komentarz dla pełnomocników procesowych i sędziów