do Newsy, Prawo gier video

Zachęcamy do zapoznania się wyjątkowo ciekawym i obszernym raportem „Kondycja Polskiej Branży Gier 2020” przygotowanym w ramach projektu badawczego koordynowanego przez Krakowski Park Technologiczny sp. o.o., dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Raport można znaleźć pod adresem: https://www.kpt.krakow.pl/wp-content/uploads/2021/01/raport_2021_long_final_web.pdf.

Zawarte w nim informacje pomogą poznać i lepiej zrozumieć trendy na polskim i światowym rynku gier wideo, potrzeby tego rynku, a także zwyczaje graczy. Dają także podgląd sytuacji podmiotów z sektora gier w Polsce oraz wynagrodzeń w tym sektorze (branży). Szczególnie interesujące wydają się badania i wnioski Autorów raportu dotyczące „charakterystyki” przedstawicieli polskiego gamedevu. Z autorskiego opracowania Autorów raportu dotyczącego badania „Polityka personalna i wynagrodzenia w polskiej branży gier” wynika, że „typowy” przedstawiciel polskiej branży gier wideo to młody (prawie 50% przedstawicieli gamedevu w Polsce nie ukończyło trzydziestego roku życia) mężczyzna, z wyższym wykształceniem, pracujący w międzynarodowym zespole (48% firm „growych” zatrudnia obcokrajowców)[1]. Kobiety stanowią ok. jedną czwartą zespołów gamedevu w Polsce[2], ale silnie reprezentują inne działy w strukturach firm.[3]

Gorąco polecamy lekturę!

 

 

 

[1] Raport „Kondycja Polskiej Branży Gier 2020”, s. 123 i n.

[2] Raport „Kondycja Polskiej Branży Gier 2020”, s. 125.

[3] Raport „Kondycja Polskiej Branży Gier 2020”, s. 125.

+ posts

Adwokat; ukończyła z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. Jest absolwentką Centrum Prawa Amerykańskiego prowadzonego przez Wydział Prawa i Administracji UW oraz Wydział Prawa Stanowego Uniwersytetu Floryda. W 2013 roku uzyskała stopień naukowy doktora nauk prawnych na podstawie rozprawy doktorskiej poświęconej pojęciu interesu spółki handlowej przygotowanej i obronionej w Instytucie Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od początku pracy zawodowej związana ze znanymi warszawskimi kancelariami butikowymi. Doradca prawny spółek publicznych i niepublicznych. Kieruje praktyką prawną w  jednej z największych w Polsce spółek z branży gier wideo, notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Posiada bogate doświadczenie w kompleksowej obsłudze prawnej największych podmiotów gospodarczych w kraju oraz instytucji publicznych. Specjalizuje się w prawie cywilnym, zwłaszcza w prawie umów, w prawie spółek i w prawie rynku kapitałowego. Jest doradcą prawnym krajowych podmiotów z branży gier wideo. W dotychczasowym dorobku ma publikacje naukowe i popularnonaukowe z zakresu prawa cywilnego, prawa spółek i prawa rynku kapitałowego, w tym komentarz do rozporządzenia MAR oraz komentarz do ustawy o obligacjach.

Zobacz także

Dodaj swój komentarz

Ustawa o obligacjach. Komentarz
MAR. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nadużyć na rynku. Komentarz
Prawo Pocztowe Komentarz
Postępowanie cywilne po nowelizacji. Komentarz dla pełnomocników procesowych i sędziów