do Newsy

Większość z piszących na Korporacyjnie.pl umiejętnie łączy praktykę z pracą naukową. Zachęcamy zatem do przeczytania pracy zbiorowej napisanej pod naukową red. Arkadiusza Radwana (nota bene również autora na Korporacyjnie.pl) pt. „Plus ratio quam vis consuetudinis. Reforma nauki i akademii w Ustawie 2.0” przedstawiającej założenia reformy szkolnictwa wyższego.

W skrócie:

nowy USTRÓJ i nowa ORGANIZACJA uczelni – więcej koordynacji na górze, więcej autonomii na dole

nowe ŚCIEŻKI KARIERY – otwarte, przejrzyste i uczciwe konkursy, lepsza integracja praktyków w dydaktykę

nowe STOPNIE naukowe – tylko doktorat – zniesienie habilitacji i profesury tytularnej, likwidacja Centralnej Komisji

nowa polityka wobec MŁODYCH NAUKOWCÓW – przesunięcie o co najmniej dekadę momentu usamodzielnienia się pracowników naukowych, więcej mobilności, więcej pieniędzy, ale mniej stabilności, projektowe i konkursowe kolegia doktoranckie, zamiast obecnych studiów doktoranckich

OTWARCIE się uczelni na zewnątrz – podniesienie umiędzynarodowienia, wzrost znaczenia współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym w ewaluacji uczelni

zapewnienie JAKOŚCI – obiektywizacja kategorii naukowych, jakość i produktywność naukowa w miejsce minimów kadrowych

Instytut Allerhanda pracuje nad reformą polskiej nauki. 23 maja 2016 MNiSW rozstrzygnęło konkurs „Ustawa 2.0” na opracowanie nowej konstytucji polskiego szkolnictwa wyższego. Projekt złożony przez Zespół naukowców skupionych wokół Instytutu Allerhanda został wybrany przez Ministerstwo do dalszego opracowania. Kierownikiem Zespołu jest Prezes Instytutu, dr hab. Arkadiusz Radwan. Koordynatorem projektu jest Łukasz Czebotar z IA. Koordynatorem etapu przygotowawczego był Jakub Zygucki z IA.

 

+ posts

Szymon jest uznawany za jednego z wiodących specjalistów Venture Capital na polskim rynku. Specjalizuje się w transakcjach M&A na rynku publicznym oraz prywatnym, w tym w zakresie krajowych i zagranicznych transakcji pracując dla spółek publicznych, akcjonariuszy, firm rodzinnych, spółek wielobranżowych czy funduszy PE/VC. Posiada również doświadczenie w zakresie kompleksowej obsługi biznesu klientów zagranicznych, klientów prywatnych, funduszy (w tym VC), obsługi prawnej startupów, w zakresie restrukturyzacji grup spółek czy też świadczenia usług z zakresu prawa konkurencji. Jego ponad 10-letnie doświadczenie obejmuje w szczególności doradztwo z zakresu projektów M&A, finansowania typu PE/VC, restrukturyzacji, bieżącej obsługi przedsiębiorstw, finansowania dłużnego oraz prawa konkurencji. Jest autorem ponad 30 publikacji, w tym komentarzy do MAR, Prawa Pocztowego, Ustawy o obligacjach oraz Prawa rynku kapitałowego (w opracowaniu). Był prelegentem na przeszło 40 konferencjach. Członek International Bar Association. W 2016 r. znalazł się wśród laureatów V edycji konkursu „Prawnicy – liderzy jutra 2016”, organizowanego przez Dziennik Gazeta Prawna i Wolters Kluwer Polska oraz wyróżniony w kategorii „młodzi obiecujący” przez miesięcznik „Gentleman”. Rekomendowany przez Legal 500 (2019) w specjalizacji: prawo handlowe, spółki oraz M&A (Polska).

Ukończył Wydział Prawa i Administracji UW (dr), Szkołę Główną Handlową oraz Maurer School of Law (Magister Prawa).

E-mail: kancelaria@szymonsyp.com

Recent Posts
Comments
 • Mat
  Odpowiedz

  A tymczasem KRASP pod przewodnictwem jaśniepana Szmidta (vel. żeby było, tak jak było) wyprodukował coś takiego:
  „WSTĘPNE ANALIZY, KOMENTARZE, OPINIE I PROPOZYCJE DO USTAWY 2.0”
  http://www.krasp.org.pl/pliki/72d2e6c41544c421f27af49b0342b0eb.pdf

  strona 18, wnioski:
  1. uczelnie powinny mieć jeszcze większą autonomię
  2. państwo ma płacić uczelniom
  3. minister powinien… i minister nie może…
  .
  .
  N. „Szkolnictwo wyższe nie potrzebuje rewolucyjnych zmian ustrojowych”

  A cały dokument powstał na podstawie badań ankietowych wśród (to jest najlepsze) rektorów i prorektorów. To tak jakby przeprowadzić badanie ankietowe na temat zmian prawa karnego wśród przestępców unikających kary…
  KRASP to taka Krajowa Rada Sądownicza albo Związek Nauczycielstwa Polskiego 🙂
  Kolejna „nadzwyczajna kasta ludzi”.

Dodaj swój komentarz

Ustawa o obligacjach. Komentarz
MAR. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nadużyć na rynku. Komentarz
Prawo Pocztowe Komentarz
Postępowanie cywilne po nowelizacji. Komentarz dla pełnomocników procesowych i sędziów