do Konferencje/Spotkania, Newsy, Patronaty

W dniach 4 – 5 listopada 2014 roku w Hotelu Westin w Warszawie odbył się BIG DATA: Think Big CEE Congress. Wydarzenie zgromadziło ponad 600 uczestników, w tym wybitnych ekspertów nie tylko z Polski, ale też uznane zagraniczne autorytety zajmujące się tematyką Big Data. Kongres to jedyne takie międzysektorowe spotkanie, w którym udział wzięli nie tylko przedstawiciele wiodących firm technologicznych, lecz również największe w regionie spółki korzystające z tego typu rozwiązań, przedstawiciele administracji centralnej, organizacji pozarządowych, etc.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonał Przewodniczący Rady Programowej, Pan Maciej Witucki.
Po otwarciu swoją prezentację wygłosił Matt Ariker, Chief Operating Officer McKinsey & Company. Pierwszy blok tematyczny dotyczył szans i zagrożeń z punktu widzenia końcowego odbiorcy
i społeczeństwa. Blok rozpoczął się wystąpieniem prof. Witolda Abramowicza z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i SAP Polska; w dalszej jego części odbył się panel dyskusyjny z udziałem m.in. prezesów: Banku Citi Handlowego – Sławomira S. Sikory, BZ WBK – Mateusza Morawieckiego, Orange Polska – Piotra Muszyńskiego, Ministra Romana Dmowskiego.

Kolejny blok tematyczny dotyczył kwestii prawno-regulacyjnych. W dyskusji moderowanej przez mec. Xawerego Konarskiego zabrali głos m.in. Wojciech Wiewiórowski – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych oraz Lidia Kozłowska – Wiceprezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Pierwszy dzień zakończył blok nt. modeli monetyzacji Big Data. O sposobach generowania dodatkowych przychodów dzięki użyciu nowych metod mówili m.in. Robert Mirbaha – Managing Director Motionlogic GmbH, Michał Pieprzny – Dyrektor Zarządzający Loyalty Partner Polska (PAYBACK), czy też Maciej Plebański – Prezes Zarządu T-Systems Polska.

Wizja Polski jako zagłębia usług Big Data to temat, który otworzył drugi dzień Kongresu. O obecnym, potencjalnym i przyszłym stanie mówili przedstawiciele pracodawców, spółek technologicznych, firm doradczych, naukowcy. Ostatni blok poświęcony był praktycznemu wdrożeniu Big Data w organizacji. Rozpoczął się wystąpieniem Stephena Brobsta – Chief Technology Officer for Teradata Corporation. Dalsze prezentacje dotyczyły sektora transportowego oraz HR-owego. Blok zakończył się panelem dyskusyjnym podsumowującym najlepsze dotychczasowe praktyki i rozwiązania.

Zachęcamy do zapoznania się z fotorelacją z wydarzenia, jak też zapraszamy na kolejną edycją
BIG DATA: Think Big CEE Congress, która odbędzie się 22 – 23 kwietnia 2015r.

Pierwsza edycja BIG DATA: Think Big CEE Congress zakończyła się niewątpliwym sukcesem.
Jest to pierwsze takie wydarzenie w regionie, organizowane na tak dużą skalę, skupiające międzysektorową grupę docelową, poruszające kompleksowe z biznesowego punktu widzenia tematy.

Więcej informacji na stronie: www.bigdatacongress.pl

 

+ posts

Szymon jest uznawany za jednego z wiodących specjalistów Venture Capital na polskim rynku. Specjalizuje się w transakcjach M&A na rynku publicznym oraz prywatnym, w tym w zakresie krajowych i zagranicznych transakcji pracując dla spółek publicznych, akcjonariuszy, firm rodzinnych, spółek wielobranżowych czy funduszy PE/VC. Posiada również doświadczenie w zakresie kompleksowej obsługi biznesu klientów zagranicznych, klientów prywatnych, funduszy (w tym VC), obsługi prawnej startupów, w zakresie restrukturyzacji grup spółek czy też świadczenia usług z zakresu prawa konkurencji. Jego ponad 10-letnie doświadczenie obejmuje w szczególności doradztwo z zakresu projektów M&A, finansowania typu PE/VC, restrukturyzacji, bieżącej obsługi przedsiębiorstw, finansowania dłużnego oraz prawa konkurencji. Jest autorem ponad 30 publikacji, w tym komentarzy do MAR, Prawa Pocztowego, Ustawy o obligacjach oraz Prawa rynku kapitałowego (w opracowaniu). Był prelegentem na przeszło 40 konferencjach. Członek International Bar Association. W 2016 r. znalazł się wśród laureatów V edycji konkursu „Prawnicy – liderzy jutra 2016”, organizowanego przez Dziennik Gazeta Prawna i Wolters Kluwer Polska oraz wyróżniony w kategorii „młodzi obiecujący” przez miesięcznik „Gentleman”. Rekomendowany przez Legal 500 (2019) w specjalizacji: prawo handlowe, spółki oraz M&A (Polska).

Ukończył Wydział Prawa i Administracji UW (dr), Szkołę Główną Handlową oraz Maurer School of Law (Magister Prawa).

E-mail: kancelaria@szymonsyp.com

Recent Posts

Dodaj swój komentarz

Ustawa o obligacjach. Komentarz
MAR. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nadużyć na rynku. Komentarz
Prawo Pocztowe Komentarz
Postępowanie cywilne po nowelizacji. Komentarz dla pełnomocników procesowych i sędziów