do Konferencje/Spotkania, Newsy, Patronaty

Relacja ze Spotkania Liderów 2014 – 5. Edycja Konferencji Sieci Szerokopasmowe oraz Forum Inwestycji Infrastrukturalnych

10 września 2014 roku w Sheraton Warsaw Hotel odbyło się Spotkanie Liderów 2014, w ramach którego zorganizowane były 5. Edycja Konferencji Sieci Szerokopasmowe oraz Forum Inwestycji Infrastrukturalnych. W Wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele branży telekomunikacyjnej, energetycznej, budowlanej, dostawcy sprzętu, regulator oraz przedstawiciele administracji publicznej, zarówno centralnej jak i samorządowej.

Uroczystego otwarcia Spotkania Liderów 2014 dokonali Przewodniczący Rad Programowych: Piotr Muszyński, Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych Orange Polska (Sieci Szerokopasmowe) oraz Mariusz Grendowicz, Prezes Zarządu Polskich Inwestycji Rozwojowych (Forum Inwestycji Infrastrukturalnych).

Wydarzenie było okazją do dyskusji na temat wyzwań w zakresie budowy szeroko rozumianej infrastruktury w Polsce. Od kilku edycji, konferencja Sieci Szerokopasmowe jest unikalną platformą do wymiany doświadczeń i koncepcji w zakresie realizacji rozwoju sieci szerokopasmowych w Polsce. W tej edycji Konferencji, mowa była m.in. współpracy operatorów na rzecz inwestycji i wspólnego wykorzystania infrastruktury, dysponowaniu częstotliwościami radiowymi, , jak również o kwestiach związanych z kreowaniem i oferowaniem usług szerokopasmowych, tj. realizacji Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020. Jednocześnie, podczas Forum Inwestycji Infrastrukturalnych Goście dyskutowali m.in. o barierach prawnych w zakresie realizacji inwestycji, modelach finansowania, uwarunkowaniach przygotowania i realizacji przedsięwzięć infrastrukturalnych. Główną osią dyskusji były sposoby zapewnienia synergii pomiędzy wszystkimi podmiotami, zarówno państwowymi jak i prywatnymi, zaangażowanymi w inwestycje infrastrukturalne w Polsce

Połączenie obu konferencji w jedno Spotkanie umożliwiło holistyczne spojrzenie na branżę infrastrukturalną w Polsce. Uczestnicy Konferencji mogli podjąć swobodny dialog z kluczowymi osobami odpowiedzialnymi za rozwój infrastruktury, wykazując najlepsze praktyki i rozwiązania, które mogą przyczynić się do stworzenia długofalowych podstaw rozwoju polskiej gospodarki.

Zwieńczeniem Konferencji będzie podpisanie Listu Otwartego Rady Programowej Konferencji Sieci Szerokopasmowe, w którym znajdą się rekomendacje dla decydentów dotyczące usprawnienia procesu budowy sieci szerokopasmowych w Polsce i wypełnienia założeń Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020.

Już dziś zapraszamy na kolejną – wiosenną edycję Spotkania.

Zapraszamy do zapoznania się z fotorelacją z Wydarzeń.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie

Forum Inwestycji Infrastrukturalnych i Sieci Szerokopasmowe

Kontakt: Magdalena Kopańska, Kierownik Działu Marketingu, m.kopanska@mmcpolska.pl

+ posts

Szymon jest uznawany za jednego z wiodących specjalistów Venture Capital na polskim rynku. Specjalizuje się w transakcjach M&A na rynku publicznym oraz prywatnym, w tym w zakresie krajowych i zagranicznych transakcji pracując dla spółek publicznych, akcjonariuszy, firm rodzinnych, spółek wielobranżowych czy funduszy PE/VC. Posiada również doświadczenie w zakresie kompleksowej obsługi biznesu klientów zagranicznych, klientów prywatnych, funduszy (w tym VC), obsługi prawnej startupów, w zakresie restrukturyzacji grup spółek czy też świadczenia usług z zakresu prawa konkurencji. Jego ponad 10-letnie doświadczenie obejmuje w szczególności doradztwo z zakresu projektów M&A, finansowania typu PE/VC, restrukturyzacji, bieżącej obsługi przedsiębiorstw, finansowania dłużnego oraz prawa konkurencji. Jest autorem ponad 30 publikacji, w tym komentarzy do MAR, Prawa Pocztowego, Ustawy o obligacjach oraz Prawa rynku kapitałowego (w opracowaniu). Był prelegentem na przeszło 40 konferencjach. Członek International Bar Association. W 2016 r. znalazł się wśród laureatów V edycji konkursu „Prawnicy – liderzy jutra 2016”, organizowanego przez Dziennik Gazeta Prawna i Wolters Kluwer Polska oraz wyróżniony w kategorii „młodzi obiecujący” przez miesięcznik „Gentleman”. Rekomendowany przez Legal 500 (2019) w specjalizacji: prawo handlowe, spółki oraz M&A (Polska).

Ukończył Wydział Prawa i Administracji UW (dr), Szkołę Główną Handlową oraz Maurer School of Law (Magister Prawa).

E-mail: kancelaria@szymonsyp.com

Recent Posts

Dodaj swój komentarz

Ustawa o obligacjach. Komentarz
MAR. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nadużyć na rynku. Komentarz
Prawo Pocztowe Komentarz
Postępowanie cywilne po nowelizacji. Komentarz dla pełnomocników procesowych i sędziów