do Fuzje i przejęcia

Zbliżający się koniec roku jest dobrą okazją do podsumowania transakcji w 2013 r. w Polsce. Nim to jednak przedstawię (w następnym wpisie), spójrzmy jak fuzje i przejęcia (pod względem ich ilości oraz wartości) prezentowały się w latach 2008-2012.

Transakcje w latach 2008-2012

Analizując liczbę transakcji przeprowadzonych w Polsce należy dojść do wniosku, że w 2012 r. nastąpiło załamanie w zakresie ilości fuzji i przejęć w Polsce. O ile w latach 2008-2011 można było zaobserwować stałą liczbę transakcji (prawie 500 – w przypadku 2008 r. oraz powyżej 500 rocznie w latach 2009-2011), to już w 2012 r. przeprowadzono ich jedynie 331. Świadczy to więc o spadku dynamiki na rynku transakcyjnym oraz niewątpliwie znaczącym zahamowaniu (dane za: raportami: Emerging Europe: M&A Report 2012, CMS and DealWatch oraz Emerging Europe: M&A Report 2011, CMS and DealWatch. Raporty dostępne na stronie internetowej: www.cmslegal.com; wskazać należy, że raporty obejmuje transakcje z udziałem podmiotów państwowych).

Powyższy wniosek jednak nie jest zgodny z badaniami, które ukazały się w innym raporcie, przygotowanym przez m.in. EY (nie uwzględnia podmiotów państwowych) (Dane: EY, Central and South Eastern Europe – M&A Barometer 2012 http://ey.media.pl/pr/236028/raport-ey-polska-drugim-krajem-w-regionie-pod-wzgledem-liczby-przeprowadzonych-transakcji-fuzji-i-przejec-w-2012-roku; dane za rok 2010 za: Bloomberg Businessweek Nr 46 (71)/2013, 18-24 listopada 2013). Zgodnie z tym raportem to w roku 2010 nastąpił znaczący spadek liczby transakcji (tylko 91), natomiast w latach 2011-2012 zaobserwowano podobną liczbę fuzji i przejęć (odpowiednio 254 i 276).

Wykres 1. Liczba transakcji w latach 2008-2012 w Polsce (opracowanie własne)

 

 

Wartość transakcji w latach 2008-2012

Warto również zauważyć, iż w omawianych raportach znaczące różnice występują w zakresie wartości transakcji. Przedstawię najpierw wyniki raportu CMS. Zgodnie z nimi o ile w latach 2010-2011 wartość całkowita dokonanych transakcji wynosiła odpowiednio 21 mld euro oraz 18 mld euro, to w roku 2009 jedynie 10 mld euro (niewiele mniej warte są transakcje przeprowadzone w 2012 r. – 9 mld euro). Najgorzej wygląda przy tym 2008 r. kiedy to wartość transakcji ogółem wyniosła jedynie 6 mld euro. Z kolei raport EY wskazuje, że w 2010 r. wartość transakcji wyniosła jedynie 2,4 mld USD, w 2011 r. – przeszło 21 mld USD, natomiast w 2012 r. nieznacznie powyżej 8 mld USD.

Z pewnością bardziej przemawiają do mnie dane raportu CMS (trudno bowiem wytłumaczyć liczbę 2,4 mld USD w roku 2010, skoro samo przejęcie BZ WBK przez Santander warte było około 3 mld EUR), przy czym pamiętać trzeba, że uwzględnia on prywatyzacje spółek Skarbu Państwu.

 

Wykres 2.  Wartość transakcji w latach 2008-2012 w Polsce (opracowanie własne)

 

 

Jaki z powyższych danych płynie wniosek? Chyba taki, że to czy mamy do czynienia z wyhamowaniem ilościowym oraz wartościowym na rynku transakcyjnym pokażą dane za 2013 r.

+ posts

Szymon jest uznawany za jednego z wiodących specjalistów Venture Capital na polskim rynku. Specjalizuje się w transakcjach M&A na rynku publicznym oraz prywatnym, w tym w zakresie krajowych i zagranicznych transakcji pracując dla spółek publicznych, akcjonariuszy, firm rodzinnych, spółek wielobranżowych czy funduszy PE/VC. Posiada również doświadczenie w zakresie kompleksowej obsługi biznesu klientów zagranicznych, klientów prywatnych, funduszy (w tym VC), obsługi prawnej startupów, w zakresie restrukturyzacji grup spółek czy też świadczenia usług z zakresu prawa konkurencji. Jego ponad 10-letnie doświadczenie obejmuje w szczególności doradztwo z zakresu projektów M&A, finansowania typu PE/VC, restrukturyzacji, bieżącej obsługi przedsiębiorstw, finansowania dłużnego oraz prawa konkurencji. Jest autorem ponad 30 publikacji, w tym komentarzy do MAR, Prawa Pocztowego, Ustawy o obligacjach oraz Prawa rynku kapitałowego (w opracowaniu). Był prelegentem na przeszło 40 konferencjach. Członek International Bar Association. W 2016 r. znalazł się wśród laureatów V edycji konkursu „Prawnicy – liderzy jutra 2016”, organizowanego przez Dziennik Gazeta Prawna i Wolters Kluwer Polska oraz wyróżniony w kategorii „młodzi obiecujący” przez miesięcznik „Gentleman”. Rekomendowany przez Legal 500 (2019) w specjalizacji: prawo handlowe, spółki oraz M&A (Polska).

Ukończył Wydział Prawa i Administracji UW (dr), Szkołę Główną Handlową oraz Maurer School of Law (Magister Prawa).

E-mail: kancelaria@szymonsyp.com

Zobacz także

Dodaj swój komentarz

Ustawa o obligacjach. Komentarz
MAR. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nadużyć na rynku. Komentarz
Prawo Pocztowe Komentarz
Postępowanie cywilne po nowelizacji. Komentarz dla pełnomocników procesowych i sędziów