do Corporate, Finansowanie przedsiębiorstw, Private Equity, Robienie biznesu w, Venture Capital

Poniżej przedstawiam kilka ciekawych informacji, wynikających z raportu na temat rynku Private Equity / Venture Capital w regionie CEE w 2014. Raport ten został przygotowany przez European Private Equity & Venture Capital Association (EVCA).

Polecam również zapoznanie się z całym raportem, który dostępny jest w Internecie (pod tym linkiem).

****

 • Zaangażowanie funduszy PE/VC w regionie CEE wzrosło w 2014 ponad trzykrotnie w porównaniu do roku 2013. Inwestycje wyniosły łącznie 1,47 miliarda Euro.
  Co ciekawe, w tym samym czasie, inwestycje w pozostałych krajach europejskich zmniejszyły się o 18 %.
 • Pomimo wzrostu, środki inwestowane w CEE stanowią tylko 3,3 % środków inwestowanych ogółem przez fundusze PE/VC na kontynencie (w 2013 było to tylko 0,8 % ).
 • Fundusze PE/VC zainwestowały w 2014 w 290 spółek w regionie CEE (o 48 spółek więcej niż rok wcześniej), w tym w 78 spółek w Polsce (w 2013 inwestycje objęły 89 polskich spółek).
 • Głównymi inwestorami w funduszach PE / VC, inwestujących w 2014 w regionie CEE, były agencje rządowe. Ich łączny udział wyniósł 617 milionów Euro (42 % ogólnej kwoty) i był trzykrotnie wyższy niż w 2013. Intensywny wzrost wynika w dużej mierze z zaangażowania w regionie rządowych agencji z Chin.
  Dla porównania, na zachodzie Europy głównym inwestorem w funduszach PE / VC są zazwyczaj fundusze emerytalne.
 • CEE coraz mocniej przyciąga inwestorów spoza Europy. W 2014 wyłożyli oni 813 milionów Euro (55 % ogólnej kwoty), w porównaniu do 62 milinów Euro z roku 2013 (co wtedy stanowiło 15 % ogólnej kwoty).
 • Udział inwestorów europejskich spoza CEE wyniósł w 2014 438 milionów Euro (30 proc. ogólnej kwoty), co dało wzrost o 80 proc. w stosunku do ubiegłego roku.
 • Serbia była najpopularniejszym w regionie kierunkiem inwestycji – zainwestowano tam 326 milionów Euro, czyli ¼ wszystkich środków.
 • Polska znalazła się na trzecim miejscu (wartość inwestycji to 251 milionów Euro – czyli 19 % ogólnej kwoty). W 2014 wartość inwestycji PE/VC w Polsce zmalała w stosunku do 2013 o 34 %. Tym samym Polska utraciła zajmowaną dotychczas pozycję lidera (w 2013 niemal połowa zainwestowanych w regionie pieniędzy została wydana w Polsce).
 • Chętniej niż u nas, fundusze inwestowały w Czechach ( 299 milionów Euro), a za nami uplasowały się Węgry (170 milionów Euro).
  Jak łatwo policzyć, tylko na te cztery kraje przypadło 80 procent inwestycyjnego portfela regionu CEE.
 • Najchętniej inwestowano w branżę komunikacyjną (492 milionów Euro / 38 %) oraz komputerową i elektroniczną (246 milionów Euro / 19 %).
+ posts

 

Radzym Wójcik jest adwokatem w warszawskim biurze międzynarodowej kancelarii Baker McKenzie.

Radzym współtworzył i jest aktywnym członkiem multidyscyplinarnego zespołu warszawskich prawników Baker McKenzie („Innovation Team”), powołanego w celu wspierania zespołów TMT funduszy Private Equity i Venture Capital, jak również klientów zainteresowanych nowymi technologiami, w szczególności z zakresu big data, AI, FinTechu oraz InsurTechu.

Obsługiwał szereg transakcji fuzji i przejęć. Pracował przy transakcjach z udziałem funduszy Venture Capital i Private Equity, jak i inwestorów branżowych (w szczególności przy przejęciach w branży medycznej i w przemyśle ciężkim). Uczestniczył w wielu krajowych i międzynarodowych projektach. Z sukcesem wspiera klientów po obu stronach stołu negocjacyjnego, na wszystkich etapach transakcji M&A. Doradza także polskim przedsiębiorcom w związku z międzynarodową ekspansją ich biznesów i pozyskiwaniem inwestorów za granicą.

Obecnie, doradza również Ministrowi Rozwoju w pracach nad wprowadzeniem do polskiego kodeksu spółek handlowych nowej spółki kapitałowej, Prostej Spółki Akcyjnej. We wrześniu 2016 został powołany przez Ministra Rozwoju w skład Zespołu do opracowania rekomendacji w zakresie projektu przepisów regulujących prostą spółkę akcyjną. Ma ona być wehikułem dedykowanym startupom, Venture Capital i branży innowacyjnej.

W 2015 roku został uznany za jednego z 30 wyróżniających się prawników, którzy nie ukończyli 35 lat w rankingu „Rising Stars – Prawnicy. Liderzy Jutra” organizowanym przez Dziennik Gazetę Prawną i wydawnictwo Wolters Kluwer.

Zobacz także

Dodaj swój komentarz

Ustawa o obligacjach. Komentarz
MAR. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nadużyć na rynku. Komentarz
Prawo Pocztowe Komentarz
Postępowanie cywilne po nowelizacji. Komentarz dla pełnomocników procesowych i sędziów