do Newsy, Spory korporacyjne

Z dniem 1 stycznia 2017 r. (z pewnymi wyjątkami) weszła w życie ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz. U. poz. 2255).

Do tej pory, w następstwie uchwały 7 sędziów Sądu Najwyższego (zasady prawnej) z dnia 25 kwietnia 2003 r., sygn. akt III CZP 8/03, OSNC 2004/1/1, sobota nie była uznawana za dzień wolny od pracy w rozumieniu art. 115 k.c. w związku z art. 165 § 1 k.p.c. Przekładając to na języka przeciętnego obywatela, sądy wprawdzie w soboty nie pracują, ale ty terminu musisz dochować, nawet jeżeli wypada w sobotę. Można powiedzieć, że w Warszawie to jeszcze, bo jest poczta główna, ale w mniejszych miastach w praktyce oznaczało to, że człowiek miał jeden dzień mniej.

Na szczęście to już historia i możecie Państwo zapomnieć o tym, co właśnie przeczytaliście.

Zgodnie bowiem z nowym brzmieniem art. 115 k.c., jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą.

Wspaniale, ale jest jeszcze lepiej.

Przywołana ustawa zawiera bowiem dosyć szczególny przepis intertemporalny. Mianowicie, zgodnie z art. 21, znowelizowany przepis art. 115 k.c. stosuje się do terminów, które nie upłynęły przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy. Przykładowo więc, jeżeli termin na zażalenie upływa Ci jutro, w piątek 6 stycznia 2017 r., to nie przeskakuje na sobotę. Dzięki nowej ustawie przeskakuje na poniedziałek.

Niby drobiazg, ale jak poprawia jakość życia!

Udanego weekendu!

+ posts

Dr Bartosz Karolczyk, LL.M. Współzałożyciel ssyp.kylos.pl/korpo. Absolwent oraz stypendysta polskich, jak również amerykańskich wydziałów prawa. Entuzjasta komparatystyki prawniczej w obszarze procesu cywilnego. Praktykuje w Warszawie w dziale postępowań spornych kancelarii Domański Zakrzewski Palinka. Regularnie udziela się naukowo oraz społecznie.

Zobacz także

Dodaj swój komentarz

Ustawa o obligacjach. Komentarz
MAR. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nadużyć na rynku. Komentarz
Prawo Pocztowe Komentarz
Postępowanie cywilne po nowelizacji. Komentarz dla pełnomocników procesowych i sędziów