do Patronaty

Stalowowolskie Koło Naukowe Studentów Prawa Viribus Unitis, Grupa Lokalna ELSA w Stalowej Woli, Stowarzyszenie na Rzecz Biznesu i Kultury Art of Business, Fundacja na rzecz rozwoju Inspirator zapraszają na konferencję:

„Spółki handlowe w dobie kryzysu gospodarczego”

pod specjalnym patronatem portalu prawniczego www.korporacyjnie.pl.

Konferencja odbędzie się w Stalowej Woli, w dniu 8 maja 2013 r. w Auli im. Solidarności, przy ul. Ofiar Katynia 8 A.

Tematyka konferencji ma w zamierzeniu organizatorów łączyć zagadnienia prawne i ekonomiczne, odnoszące się do analizy sytuacji rynkowej przedsiębiorców i jej perspektyw, a także prezentujące publicznoprawne mechanizmy łagodzenia skutków globalnego kryzysu finansowego. Do udziału w charakterze prelegentów serdecznie zapraszamy naukowców i doktorantów reprezentujących różne ośrodki akademickie oraz praktyków: przedsiębiorców, sędziów, adwokatów, radców prawnych. Konferencja skierowane jest do studentów naszego Wydziału, a także do lokalnych przedsiębiorców i mieszkańców naszego miasta zainteresowanych tematyką wzajemnych relacji między prawem, polityką, ekonomią i biznesem.

Korporacyjnie.pl będzie reprezentował  na konferencji Szymon Syp, który wygłosił prelekcję na temat: Fuzje i przejęcia w czasach kryzysu w Polsce a planowane zmiany  w prawie konkurencji.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Zwieńczeniem konferencji będzie recenzowana publikacja pokonferencyjna, której wydanie planowane jest jesienią br.

W imieniu organizatorów i Korporacyjnie.pl zapraszamy serdecznie!

+ posts

Szymon jest uznawany za jednego z wiodących specjalistów Venture Capital na polskim rynku. Specjalizuje się w transakcjach M&A na rynku publicznym oraz prywatnym, w tym w zakresie krajowych i zagranicznych transakcji pracując dla spółek publicznych, akcjonariuszy, firm rodzinnych, spółek wielobranżowych czy funduszy PE/VC. Posiada również doświadczenie w zakresie kompleksowej obsługi biznesu klientów zagranicznych, klientów prywatnych, funduszy (w tym VC), obsługi prawnej startupów, w zakresie restrukturyzacji grup spółek czy też świadczenia usług z zakresu prawa konkurencji. Jego ponad 10-letnie doświadczenie obejmuje w szczególności doradztwo z zakresu projektów M&A, finansowania typu PE/VC, restrukturyzacji, bieżącej obsługi przedsiębiorstw, finansowania dłużnego oraz prawa konkurencji. Jest autorem ponad 30 publikacji, w tym komentarzy do MAR, Prawa Pocztowego, Ustawy o obligacjach oraz Prawa rynku kapitałowego (w opracowaniu). Był prelegentem na przeszło 40 konferencjach. Członek International Bar Association. W 2016 r. znalazł się wśród laureatów V edycji konkursu „Prawnicy – liderzy jutra 2016”, organizowanego przez Dziennik Gazeta Prawna i Wolters Kluwer Polska oraz wyróżniony w kategorii „młodzi obiecujący” przez miesięcznik „Gentleman”. Rekomendowany przez Legal 500 (2019) w specjalizacji: prawo handlowe, spółki oraz M&A (Polska).

Ukończył Wydział Prawa i Administracji UW (dr), Szkołę Główną Handlową oraz Maurer School of Law (Magister Prawa).

E-mail: kancelaria@szymonsyp.com

Zobacz także

Dodaj swój komentarz

Ustawa o obligacjach. Komentarz
MAR. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nadużyć na rynku. Komentarz
Prawo Pocztowe Komentarz
Postępowanie cywilne po nowelizacji. Komentarz dla pełnomocników procesowych i sędziów