do Newsy

Partner Korporacyjnie.pl prowadzi sprzedaż spółek komandytowo-akcyjnych z indywidualną interpretacją podatkową z rokiem obrotowym do dnia 30 września lub 31 października 2015 r.

Dostępne do sprzedaży spółki komandytowo-akcyjne:

  • posiadają pozytywną interpretację indywidualną;
  • od momentu zawiązania, wspólnikami SKA nigdy nie były osoby fizyczne;
  • komplementariuszem SKA jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, której rok obrotowy jest zbieżny z rokiem obrotowym SKA;
  • przed końcem pierwszego roku obrotowego, SKA i komplementariusz zmienili rok obrotowy, tak aby kolejny rok obrotowy SKA i komplementariusza trwał 23 miesiące, tj. odpowiednio do dnia 30 września 2015 r. lub 31 października 2015 r.;
  • zmiany roku obrotowego SKA i komplementariusza zostały zarejestrowane w KRS przed dniem 13 grudnia 2013 r.;
  • zawiadomienie o zmianie roku podatkowego zostało zgłoszone do właściwego Urzędu Skarbowego;
  • SKA i komplementariusz nie rozpoczęły prowadzenia działalności gospodarczej.

SKA sprzedawane są wraz z komplementariuszem – spółką z ograniczoną odpowiedzialnością.

Kontakt: korporacyjnie@gmail.com

 

+ posts
Recent Posts

Dodaj swój komentarz

Ustawa o obligacjach. Komentarz
MAR. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nadużyć na rynku. Komentarz
Prawo Pocztowe Komentarz
Postępowanie cywilne po nowelizacji. Komentarz dla pełnomocników procesowych i sędziów