do Corporate, Newsy

[AKTUALIZACJA – 15.06.2014 r.]

Zapewne zauważyliście zielony baner na stronie głównej Korporacyjnie.pl To efekt naszej współpracy z  LexisNexis.

Naszą kolejną wspólną inicjatywą jest konkurs na najlepszy komentarz/glosę do orzeczenia Sądu Najwyższego z 2013 r. lub 2014 r. dotyczącego szeroko rozumianego prawa gospodarczego, a w szczególności prawa spółek handlowych.

Komentarz/ glosa powinny być napisane zwięźle – ok. 2-3 strony WORD (12TNR, interlinia 1.5).

Ostateczny termin na przesłanie komentarza/ glosy wraz z bio i zdjęciem autora na adres e-mail: contact@korporacyjnie.pl to 30 czerwca 2014 r.

Wyniki ogłosimy 7 lipca 2014 r.

Najlepszy komentarz/ glosa opublikujemy na Korporacyjnie.pl.

LexisNexis ufundowało dla zwycięzcy bardzo ciekawą i praktyczną publikację pt. Wkłady niepieniężne w spółkach handlowych pod red. W. Popiołka.

Książka zawiera kompleksowe opracowanie problematyki wkładów niepieniężnych w spółkach handlowych, odzwierciedlające dorobek polskiej doktryny i orzecznictwa zarówno od strony teoretycznoprawnej, jak i praktycznej. Rozważono w niej m.in. pojęcie wkładu niepieniężnego, treść i sposób wykonania obowiązków wspólników związanych z wniesieniem wkładów, konsekwencje niewykonania lub nienależytego wykonania tych obowiązków, zagadnienia związane z odpowiedzialnością karną, a także postępowaniem upadłościowym.

Opracowanie wychodzi naprzeciw potrzebom sędziów, notariuszy, radców prawnych i adwokatów. Można je polecić także wspólnikom i członkom organów spółek ze względu na obszerne omówienie częstej w praktyce i budzącej sporo rozbieżnych poglądów doktryny problematyki wnoszenia do spółek wkładów niepieniężnych.

Autorami książki są związani z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach:

Dr Grzegorz Gorczyński – adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego, radca prawny. Autor wielu publikacji, w tym z zakresu prawa cywilnego i prawa spółek.

Dr Wojciech Wyrzykowski – adiunkt w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego. Autor wielu publikacji z zakresu prawa cywilnego i prawa spółek.

Dr hab. Piotr Pinior – adiunkt w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego, specjalizujący się w zakresie prawa spółek. Autor kilkudziesięciu publikacji dotyczących problematyki prawa spółek.

Prof. dr hab. Wojciech Popiołek – kierownik Katedry Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego, radca prawny. Autor wielu publikacji z zakresu prawa cywilnego, prawa prywatnego międzynarodowego i prawa spółek.

Dr Ewa Zielińska – adiunkt w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego, radca prawny; jej główne zainteresowania badawcze skupiają się na prawie umów budowlanych oraz prawie spółek.

Dr Piotr Zawiejski – adiunkt w Katedrze Prawa Karnego i Kryminologii. Specjalizuje się w prawie karnym gospodarczym, pasję karnistyczną łączy z wykonywaniem zawodu radcy prawnego.

 

Zapraszamy do udziału w konkursie!

+ posts

Szymon jest uznawany za jednego z wiodących specjalistów Venture Capital na polskim rynku. Specjalizuje się w transakcjach M&A na rynku publicznym oraz prywatnym, w tym w zakresie krajowych i zagranicznych transakcji pracując dla spółek publicznych, akcjonariuszy, firm rodzinnych, spółek wielobranżowych czy funduszy PE/VC. Posiada również doświadczenie w zakresie kompleksowej obsługi biznesu klientów zagranicznych, klientów prywatnych, funduszy (w tym VC), obsługi prawnej startupów, w zakresie restrukturyzacji grup spółek czy też świadczenia usług z zakresu prawa konkurencji. Jego ponad 10-letnie doświadczenie obejmuje w szczególności doradztwo z zakresu projektów M&A, finansowania typu PE/VC, restrukturyzacji, bieżącej obsługi przedsiębiorstw, finansowania dłużnego oraz prawa konkurencji. Jest autorem ponad 30 publikacji, w tym komentarzy do MAR, Prawa Pocztowego, Ustawy o obligacjach oraz Prawa rynku kapitałowego (w opracowaniu). Był prelegentem na przeszło 40 konferencjach. Członek International Bar Association. W 2016 r. znalazł się wśród laureatów V edycji konkursu „Prawnicy – liderzy jutra 2016”, organizowanego przez Dziennik Gazeta Prawna i Wolters Kluwer Polska oraz wyróżniony w kategorii „młodzi obiecujący” przez miesięcznik „Gentleman”. Rekomendowany przez Legal 500 (2019) w specjalizacji: prawo handlowe, spółki oraz M&A (Polska).

Ukończył Wydział Prawa i Administracji UW (dr), Szkołę Główną Handlową oraz Maurer School of Law (Magister Prawa).

E-mail: kancelaria@szymonsyp.com

Zobacz także

Dodaj swój komentarz

Ustawa o obligacjach. Komentarz
MAR. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nadużyć na rynku. Komentarz
Prawo Pocztowe Komentarz
Postępowanie cywilne po nowelizacji. Komentarz dla pełnomocników procesowych i sędziów