do Newsy

Zachęcamy do lektury publikacji „Współczesne wyzwania prawa prywatnego międzynarodowego”, wydanej w ostatnich dniach przez wydawnictwo Wolters Kluwer. Jednym z autorów tej publikacji jest nasza współpracowniczka Katarzyna Reszczyk. Powyższa książka jest owocem ogólnopolskiej konferencji naukowej o tym samym tytule, która odbyła się w dniach 19-20 kwietnia 2012 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Prelegentami konferencji byli przedstawiciele polskiej nauki prawa prywatnego międzynarodowego.

Powyższa publikacja, wydana pod redakcją prof. zw. dr hab. Jerzego Poczobuta stanowi ważny głos w aktualnej dyskusji na kształtem i znaczeniem prawa prywatnego międzynarodowego. Książka zawiera szereg interesujących artykuł dotyczących prawa spółek w ujęciu kolizyjnym, np. artykuł prof. Adama Opalskiego dotyczący wybranych problemów ustalenia prawa właściwego dla osób prawnych w świetle nowej ustawy – Prawo prywatne międzynarodowe, dra hab. A.W. Wiśniewskiego omawiający zagadnienie uznania zagranicznej osoby prawnej w cieniu art. 17 nowego prawa prywatnego międzynarodowego, czy dra Pawła Błaszczyka o prawie właściwym dla transgranicznego łączenia się spółek w świetle nowej polskiej ustawy o prawie prywatnym międzynarodowym.

Polecamy także artykuł Katarzyny Reszczyk pt. „Prawo właściwe dla umowy o arbitraż Rozważania na tle nowej regulacji ustawy – Prawo prywatne międzynarodowe z dnia 4 lutego 2011 r.”. Znaczna część uczestników obrotu poddaje ewentualne spory z łączących je stosunków prawnych pod arbitraż. Rzadko jednak strony decydują się na pozytywne wskazanie prawa właściwego dla oceny charakteru, treści, zakresu i skutków umowy o arbitraż. Zagadnienie to jest w szczególności ciekawe, gdyż nowa ustawa prawo prywatne międzynarodowe z 4 lutego 2011 r., w przeciwieństwie do swej poprzedniczki, tj. ustawy z dnia 12 listopada 1965 r. przewiduje regulację kolizyjną dla umowy o arbitraż. W ramach artykułu omówiona została również relacja i zakres zastosowania przepisów krajowych ustawy kolizyjnej wobec postanowień konwencyjnych, w szczególności Konwencji nowojorskiej o uznawaniu i wykonywaniu zagranicznych orzeczeń arbitrażowych z dnia 10 czerwca 1958 r. oraz Konwencji europejskiej o międzynarodowym arbitrażu handlowym podpisanej w Genewie w dniu 21 kwietnia 1961 r.

+ posts

Szymon jest uznawany za jednego z wiodących specjalistów Venture Capital na polskim rynku. Specjalizuje się w transakcjach M&A na rynku publicznym oraz prywatnym, w tym w zakresie krajowych i zagranicznych transakcji pracując dla spółek publicznych, akcjonariuszy, firm rodzinnych, spółek wielobranżowych czy funduszy PE/VC. Posiada również doświadczenie w zakresie kompleksowej obsługi biznesu klientów zagranicznych, klientów prywatnych, funduszy (w tym VC), obsługi prawnej startupów, w zakresie restrukturyzacji grup spółek czy też świadczenia usług z zakresu prawa konkurencji. Jego ponad 10-letnie doświadczenie obejmuje w szczególności doradztwo z zakresu projektów M&A, finansowania typu PE/VC, restrukturyzacji, bieżącej obsługi przedsiębiorstw, finansowania dłużnego oraz prawa konkurencji. Jest autorem ponad 30 publikacji, w tym komentarzy do MAR, Prawa Pocztowego, Ustawy o obligacjach oraz Prawa rynku kapitałowego (w opracowaniu). Był prelegentem na przeszło 40 konferencjach. Członek International Bar Association. W 2016 r. znalazł się wśród laureatów V edycji konkursu „Prawnicy – liderzy jutra 2016”, organizowanego przez Dziennik Gazeta Prawna i Wolters Kluwer Polska oraz wyróżniony w kategorii „młodzi obiecujący” przez miesięcznik „Gentleman”. Rekomendowany przez Legal 500 (2019) w specjalizacji: prawo handlowe, spółki oraz M&A (Polska).

Ukończył Wydział Prawa i Administracji UW (dr), Szkołę Główną Handlową oraz Maurer School of Law (Magister Prawa).

E-mail: kancelaria@szymonsyp.com

Zobacz także

Dodaj swój komentarz

Ustawa o obligacjach. Komentarz
MAR. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nadużyć na rynku. Komentarz
Prawo Pocztowe Komentarz
Postępowanie cywilne po nowelizacji. Komentarz dla pełnomocników procesowych i sędziów