do Newsy, Rynki Kapitałowe

W dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A. (KGHM) w przesłanym raporcie bieżącym1 przedstawiła nowy skład Zarządu Spółki.

 

Pomimo pojawiających się spekulacji medialnych dotyczących tego, kto pokieruje losami miedziowego giganta, niespodzianki nie było. Spółką podczas kolejnej kadencji kierować będzie jej dotychczasowy Prezes – Hubert Wirth. Jego reelekcja była typowana przez inwestorów, zwłaszcza iż już w ubiegłym tygodniu PAP informowała, że Prezes Wirth otrzymał wyłączność na prowadzenie rozmów w ogłoszonym konkursie na stanowisko Prezesa Spółki – choć nie przesądzało to jeszcze jego zwycięstwa w postępowaniu konkursowym 2.

 

Wraz z powołaniem „nowego-starego” Prezesa Spółki poznaliśmy także pozostałe osoby, które zasiądą w Zarządzie KGHM. Wśród nich będzie dotychczasowy Wiceprezes Zarządu – Wojciech Kędzia oraz trzech nowych Członków Zarządu: Włodzimierz Kiciński (były Prezes Nordea Bank Polska S.A.), Adama Sawicki (były Prezes GTS Energis S.A.) oraz Dorota Włoch (dotychczasowy Dyrektor Naczelny ds. Inwestycji i Rozwoju w KGHM). Jak podano w raporcie bieżącym Pan Adam Sawicki ma objąć funkcję Członka Zarządu KGHM od września br.

 

Uchwały o powołaniu nowego Zarządu mają zostać podjęte z dniem odbycia WZA zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2011 r., co ma nastąpić już jutro (tj. 28 czerwca 2012 r.). Jutrzejsze uchwały WZA będą w centrum zainteresowania inwestorów także z racji kluczowych decyzji, które mają tam zapaść tj. podziału rekordowego zysku KGHM za 2011 r. (ok. 11,3 mld zł 3), a co za tym idzie wielkości dywidendy za ubiegły rok. Zarząd Spółki rekomendował wypłatę zysku w wysokości 17 zł na akcję tj. ok. 30% zysku. Wielu inwestorów jednak oczekuje, iż będzie ona znacznie wyższa niż wynikałoby to z powyższej rekomendacji. Sprzymierzeńcem graczy giełdowych w realizacji tych planów będzie zapewne Skarb Państwa – główny akcjonariusz Spółki. Minister Skarbu Państwa niejednokrotnie wypowiadał się, iż będzie dążył do tego, aby dywidenda z KGHM była wyższa, niż przewiduje to rekomendacja Zarządu Spółki 4. Motywacja do ściągnięcia jak najwyższej dywidendy z KGHM może być tym większa, iż w Ustawie budżetowej na 2012 r. zaplanowane jest uzyskanie dochodów z dywidend oraz wpłat z zysków w wysokości ok. 8,1 mld zł (wobec zrealizowanych ok. 6,1 mld zł w ub.r.). Ponadto zgodnie z nałożoną na Polskę procedurą nadmiernego deficytu, w br. ma ona zmniejszyć deficyt sektora finansów publicznych do 3% PKB, co także może przyczyniać się do chęci zwiększania dochodów niepodatkowych do budżetu państwa. Niemniej jednak, jakiej wielkość dywidendy zażąda na WZA Skarb Państwa posiadający 31,79% akcji miedziowego konglomeratu, przekonamy się już jutro.

 

1 Raport bieżący KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 27.06.2012 r. (nr 27/2012)

2 Depesza PAP z dnia 19.06.2012 r. (powołująca się na źródło „zbliżone do rady”)

3 Według  skonsolidowanych danych za 4 kwartały 2011 r. zawartych w Skonsolidowanym raporcie kwartalnym KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 29.02.2012 r.

4 Depesza PAP z dnia 31.05.2012 r.

+ posts
Recent Posts

Dodaj swój komentarz

Ustawa o obligacjach. Komentarz
MAR. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nadużyć na rynku. Komentarz
Prawo Pocztowe Komentarz
Postępowanie cywilne po nowelizacji. Komentarz dla pełnomocników procesowych i sędziów