do Konferencje/Spotkania, Newsy

468-1

W ostatnim czasie coraz więcej mówi się o ustawie Prawo zamówień publicznych, nie tylko w kontekście już wprowadzonych zmian, ale również w związku z planowanymi zmianami i dostosowaniem ustawy do dyrektyw unijnych.

Ostatnia nowelizacja Prawa zamówień publicznych wprowadziła wiele niezwykle ważnych zmian, które dotyczą m.in. przekazania wykonawcy potencjału wiedzy i doświadczenia przez podmiot trzeci, postępowań dotyczących rażąco niskiej ceny czy pozacenowych kryteriów oceny ofert biorących udział w postępowaniu.

Czeka nas uchwalenie nowej ustawy Prawo zamówień publicznych, której projekt został już przygotowany i jest szeroko dyskutowany. Podstawowe zmiany dotyczyć będą kilku istotnych aspektów m.in. elektronizacji zamówień publicznych, kwalifikacji wykonawców do udziału w postępowaniu, czy też kryteriów oceny ofert.

Zapraszamy do udziału w warsztacie dotyczącym zmian w prawie zamówień publicznych, podczas którego poszerzą Państwo swoją wiedzę i dowiedzą się:

 • jak planowane zmiany ustawy Prawo zamówień publicznych wpłyną na tryby i procedury udzielania zamówień publicznych,
 • jak udokumentować spełnienie warunków udziału w postępowaniu przy pomocy jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia,
 • kiedy będą mieli Państwo obowiązek odrzucenia rażąco niskiej oferty i jaka jest różnica między rażąco niską ofertą a rażąco niską ceną,
 • jakie są aktualnie obowiązujące procedury składania wyjaśnień i jakie nastąpią zmiany w tym zakresie,
 • na czym polega związanie ofertą i jakie są tego konsekwencje,
 • jakie środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy biorącemu udział w postępowaniu przetargowym,
 • jakie są prawa i obowiązki zamawiającego i wykonawcy w zakresie uzupełniania oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw i jakie ryzyko niesie samodzielne uzupełnianie oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw przez wykonawcę
 • w jaki sposób wykonawca powinien udowodnić, że dysponuje wiedzą i doświadczeniem podmiotu trzeciego

Zmiany, które nas czekają, są kwestią czasu, dlatego warto przygotować się na nie już dziś.

Uczestnikom warsztatu gwarantujemy:

 • wiedzę przekazaną przez znakomitych ekspertów – prawników z kancelarii BSWW Legal & Tax,
 • materiały zawierające informacje przekazywane podczas spotkania,
 • certyfikat potwierdzający udział w warsztacie i zdobytą wiedzę,
 • warsztatową formułę spotkania – możliwość zadania pytania prowadzącym ekspertom i tym samym uzyskanie odpowiedzi na nurtujące pytania, na które nie znajdą Państwo odpowiedzi w prasie czy Internecie,
 • najwyższy poziom merytoryczny i najbardziej aktualną wiedzę.

Organizatorem Kongresu jest Puls Biznesu.
Więcej informacji na temat wydarzenia: konferencje.pb.pl
Kontakt: szkolenia@pb.pl, Tel. 223339761

+ posts

Szymon jest uznawany za jednego z wiodących specjalistów Venture Capital na polskim rynku. Specjalizuje się w transakcjach M&A na rynku publicznym oraz prywatnym, w tym w zakresie krajowych i zagranicznych transakcji pracując dla spółek publicznych, akcjonariuszy, firm rodzinnych, spółek wielobranżowych czy funduszy PE/VC. Posiada również doświadczenie w zakresie kompleksowej obsługi biznesu klientów zagranicznych, klientów prywatnych, funduszy (w tym VC), obsługi prawnej startupów, w zakresie restrukturyzacji grup spółek czy też świadczenia usług z zakresu prawa konkurencji. Jego ponad 10-letnie doświadczenie obejmuje w szczególności doradztwo z zakresu projektów M&A, finansowania typu PE/VC, restrukturyzacji, bieżącej obsługi przedsiębiorstw, finansowania dłużnego oraz prawa konkurencji. Jest autorem ponad 30 publikacji, w tym komentarzy do MAR, Prawa Pocztowego, Ustawy o obligacjach oraz Prawa rynku kapitałowego (w opracowaniu). Był prelegentem na przeszło 40 konferencjach. Członek International Bar Association. W 2016 r. znalazł się wśród laureatów V edycji konkursu „Prawnicy – liderzy jutra 2016”, organizowanego przez Dziennik Gazeta Prawna i Wolters Kluwer Polska oraz wyróżniony w kategorii „młodzi obiecujący” przez miesięcznik „Gentleman”. Rekomendowany przez Legal 500 (2019) w specjalizacji: prawo handlowe, spółki oraz M&A (Polska).

Ukończył Wydział Prawa i Administracji UW (dr), Szkołę Główną Handlową oraz Maurer School of Law (Magister Prawa).

E-mail: kancelaria@szymonsyp.com

Recent Posts
Comments
 • Paweł
  Odpowiedz

  Dzień dobry, wiadomo może kiedy będzie najbliższe takie spotkanie ?

Dodaj swój komentarz

Ustawa o obligacjach. Komentarz
MAR. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nadużyć na rynku. Komentarz
Prawo Pocztowe Komentarz
Postępowanie cywilne po nowelizacji. Komentarz dla pełnomocników procesowych i sędziów