do Podatki

„Mimo to bez wątpienia istniał „defensywny” powód tej [charytatywnej: przyp. RW] działalności. Ważną po części rzeczą było pokazać, że bogaci bankierzy dobrowolnie biorą udział w pracach na rzecz rozwiązywania problemów społecznych. Jak się później przekonamy, miało to ogromne znaczenie, ponieważ coraz większa liczba polityków z lewicy opowiadała się za bezpośrednią interwencją państwa w redystrybucję dochodu i majątku; chociaż propozycje nowych liberałów u schyłku wieku były skromne, to Rothschildowie podzielali tę gwałtowną niechęć, powszechną wśród bogaczy tej epoki, do podniesienia bezpośredniego opodatkowania, szczególnie motywowanego chęcią poprawy warunków życia klas pracujących. Rothschildowie argumentowali, że „kapitał” musi być uwolniony z podatków, aby mógł się akumulować; tylko wówczas może nastąpić wzrost ekonomiczny, zwiększenie zatrudnienia i wzrost płac. W zamian bogaci zapewnialiby pomoc potrzebującym.

Warto zatrzymać się i ocenić w przybliżeniu, w jakim stopniu rzeczywiście mogli wspomóc ubogich. Dobrym przykładem jest testament Alphonse’a [zm. w 1905 roku – przyp. RW], ponieważ poczynił w nim wiele zapisów na cele dobroczynne, o łącznej wartości 635 tysięcy franków. Suma ta stanowiła jednak zaledwie 0,5 procent wartości jego udziałów w spółce Rothschildów (135 milionów franków), który przekazał wolny od podatku synowi Eduardowi.

Oczywiście nie zostały tu wymienione wysokie sumy, jakie Alphonse kierował na cele charytatywne za życia; potrzebne byłyby dalsze badania, aby ustalić jaką część dochodu na to przeznaczył. Mimo to zawsze na tym polegała słabość argumentu konserwatystów przeciwko wyższym podatkom, że ogólnie rzecz biorąc, pod koniec [XIX: przyp. RW] wieku darowizny na cele charytatywne spadły poniżej tradycyjnych 10 procent.”

Fragment książki N. Fergusona „Dom Rothschildów, tom 2 Bankierzy Świata 1849 – 1999”, Wydawnictwo Literackie 2016

+ posts

 

Radzym Wójcik jest adwokatem w warszawskim biurze międzynarodowej kancelarii Baker McKenzie.

Radzym współtworzył i jest aktywnym członkiem multidyscyplinarnego zespołu warszawskich prawników Baker McKenzie („Innovation Team”), powołanego w celu wspierania zespołów TMT funduszy Private Equity i Venture Capital, jak również klientów zainteresowanych nowymi technologiami, w szczególności z zakresu big data, AI, FinTechu oraz InsurTechu.

Obsługiwał szereg transakcji fuzji i przejęć. Pracował przy transakcjach z udziałem funduszy Venture Capital i Private Equity, jak i inwestorów branżowych (w szczególności przy przejęciach w branży medycznej i w przemyśle ciężkim). Uczestniczył w wielu krajowych i międzynarodowych projektach. Z sukcesem wspiera klientów po obu stronach stołu negocjacyjnego, na wszystkich etapach transakcji M&A. Doradza także polskim przedsiębiorcom w związku z międzynarodową ekspansją ich biznesów i pozyskiwaniem inwestorów za granicą.

Obecnie, doradza również Ministrowi Rozwoju w pracach nad wprowadzeniem do polskiego kodeksu spółek handlowych nowej spółki kapitałowej, Prostej Spółki Akcyjnej. We wrześniu 2016 został powołany przez Ministra Rozwoju w skład Zespołu do opracowania rekomendacji w zakresie projektu przepisów regulujących prostą spółkę akcyjną. Ma ona być wehikułem dedykowanym startupom, Venture Capital i branży innowacyjnej.

W 2015 roku został uznany za jednego z 30 wyróżniających się prawników, którzy nie ukończyli 35 lat w rankingu „Rising Stars – Prawnicy. Liderzy Jutra” organizowanym przez Dziennik Gazetę Prawną i wydawnictwo Wolters Kluwer.

Zobacz także

Dodaj swój komentarz

Ustawa o obligacjach. Komentarz
MAR. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nadużyć na rynku. Komentarz
Prawo Pocztowe Komentarz
Postępowanie cywilne po nowelizacji. Komentarz dla pełnomocników procesowych i sędziów