do Banki, Corporate, Patronaty, Rynki Kapitałowe

W dniach 6-7 maja 2015 r. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie odbyło się największe akademickie wydarzenie związane z prawem i biznesem – Ogólnopolski Kongres Prawa Bankowego i Rynku Kapitałowego. Była to już siódma edycja organizowana przez Koło Naukowe Prawa Bankowego oraz Koło Naukowe Prawa Rynków Kapitałowych działające na Uniwersytecie Warszawskim.

Wydarzenie zgromadziło praktyków i naukowców, a także wielu studentów zainteresowanych prawem bankowym i prawem rynku kapitałowego.

Pierwszego dnia Kongresu paneliści skoncentrowali się na temacie: „Private Banking – ideał bankowości”. Drugiego dnia dyskusja zogniskowała się na prawie rynków kapitałowych: „Rewolucja czy Ewolucja? – Perspektywy polskiego rynku kapitałowego”.

Radę Programową Kongresu tworzyli: prof. dr hab. Hanna Gronkiewicz-Waltz, prof. dr hab. Marek Wierzbowski, prof. dr hab. Aleksander Chłopecki oraz dr Paweł Widawski.

Korporacyjnie.pl objęło patronatem medialnym wydarzenie.

Nieco więcej chciałbym poświęcić pierwszemu panelowi drugiego dnia Kongresu pt. Zmiany w prawie rynku kapitałowego, który miałem przyjemność moderowania.

Panel miał odmienny przebieg niż pozostałe, bowiem każdy z prelegentów (prof. Aleksander Chłopecki, WPiA UW, Dentons, prof. Jacek Jastrzębski, WPiA UW, PKO Bank Polski, mec. Krzysztof Pawlisz, Partner, Sołtysiński, Kawecki & Szlęzak, mec. Jakub Pyszyński, Dyrektor, Departament Prawny Ipopema TFI) wpierw prezentował wybrany przez siebie temat, a następnie odbyła się dyskusja dotycząca poszczególnych wystąpień.

Zdjęcie_1

Jako pierwszy, dynamicznie rozpoczął panel prof. Aleksander Chłopecki przedstawiając wybrane zagadnienia dotyczące zmian ustawy o ofercie publicznej w zakresie wezwań i obowiązków informacyjnych.

A_Chłopecki

Prezentacja wystąpienia dostępna jest tutaj: A_Chłopecki_Zmiana_ustawy_o_ofercie_publicznej_w_zakresie_wezwań_obowiązków_informacyjnych.

Kolejne wystąpienie było udziałem prof. Jacka Jastrzębskiego i dotyczyło tematyki opóźnienia publikacji informacji poufnych w świetle rozporządzenia MAR.

J_Jastrzębski

Prezentacja wystąpienia dostępna jest tutaj:

J_Jastrzębski_Opóźnienie_publikacji_informacji_poufnych_rozporządzenie_MAR

Jako trzeci tematykę dobrych praktyk spółek notowanych na GPW poruszył mec. Krzysztof Pawlisz.

K_Pawlisz

Prezentacja wystąpienia dostępna jest tutaj:

K_Pawlisz_Dobre_praktyki_spółek_notowanych_na_GPW

Wreszcie, panel zwieńczyło wystąpienie mec. Jakuba Pyszyńskiego, które koncentrowało się na implementacji AiFM oraz UCITS V do polskiego porządku prawnego.

J_Pyszyński

Prezentacja wystąpienia dostępna jest tutaj:

J_Pyszyński_Implementacja_AIFM_UCITS_V_do_polskiego_porządku_prawnego_Polityka_wynagrodzeń

Następnie, zgodnie w trakcie dyskusji zastanawialiśmy się m.in.:

czy w świetle projektu nowelizacji ustawy o ofercie publicznej, instytucja wezwania rzeczywiście wpłynie na pełniejszą ochronę akcjonariuszy mniejszościowych spółek publicznych;

jak nowy kształt informacji i raportów bieżących wpłynie na postępowanie członków zarządu emitenta (czy wprowadzą jak np. sugeruje dr Angelina Stokłosa program compliance mający na celu zidentyfikowanie ew. informacji poufnych?);

jak polskie instytucje finansowe przygotowują się do wdrożenia nowej polityki wynagrodzeń;

nt. wpływu implementacji dyrektyw AIFM na praktykę funkcjonowania funduszy inwestycyjnych zamkniętych;

jakie obszary Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW wymagałyby dodatkowego zaadresowania.

Po zakończeniu drugiego dnia Kongresu, organizatorzy zorganizowali bankiet w Klubie Bankowca, na którym mowę wygłosił Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich.

Pochwalić trzeba organizację i przebieg Kongresu, mimo, że była to przecież inicjatywa studencka, to wiele branżowych i profesjonalnych organizatorów może brać przykład z ambitnych i przedsiębiorczych studentów UW i SGH.

Zdjęcia autorstwa i dzięki uprzejmości Pana Karola Wilczyńskiego.

Prezentacje zostały udostępnione dzięki uprzejmości prelegentów.

Do zobaczenia na następnym Kongresie, już za 11 miesięcy!

+ posts

Szymon jest uznawany za jednego z wiodących specjalistów Venture Capital na polskim rynku. Specjalizuje się w transakcjach M&A na rynku publicznym oraz prywatnym, w tym w zakresie krajowych i zagranicznych transakcji pracując dla spółek publicznych, akcjonariuszy, firm rodzinnych, spółek wielobranżowych czy funduszy PE/VC. Posiada również doświadczenie w zakresie kompleksowej obsługi biznesu klientów zagranicznych, klientów prywatnych, funduszy (w tym VC), obsługi prawnej startupów, w zakresie restrukturyzacji grup spółek czy też świadczenia usług z zakresu prawa konkurencji. Jego ponad 10-letnie doświadczenie obejmuje w szczególności doradztwo z zakresu projektów M&A, finansowania typu PE/VC, restrukturyzacji, bieżącej obsługi przedsiębiorstw, finansowania dłużnego oraz prawa konkurencji. Jest autorem ponad 30 publikacji, w tym komentarzy do MAR, Prawa Pocztowego, Ustawy o obligacjach oraz Prawa rynku kapitałowego (w opracowaniu). Był prelegentem na przeszło 40 konferencjach. Członek International Bar Association. W 2016 r. znalazł się wśród laureatów V edycji konkursu „Prawnicy – liderzy jutra 2016”, organizowanego przez Dziennik Gazeta Prawna i Wolters Kluwer Polska oraz wyróżniony w kategorii „młodzi obiecujący” przez miesięcznik „Gentleman”. Rekomendowany przez Legal 500 (2019) w specjalizacji: prawo handlowe, spółki oraz M&A (Polska).

Ukończył Wydział Prawa i Administracji UW (dr), Szkołę Główną Handlową oraz Maurer School of Law (Magister Prawa).

E-mail: kancelaria@szymonsyp.com

Zobacz także

Dodaj swój komentarz

Ustawa o obligacjach. Komentarz
MAR. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nadużyć na rynku. Komentarz
Prawo Pocztowe Komentarz
Postępowanie cywilne po nowelizacji. Komentarz dla pełnomocników procesowych i sędziów