do Konferencje/Spotkania, Newsy

W dniach 22-24 października 2015 r. w Warszawie przebywała delegacja mołdawskiej Rady Konkurencji w następującym składzie: Viorica Carare – Prezes Rady Konkurencji Republiki Mołdawskiej, Cornelia Gorincioi – Dyrektor Departamentu Nieuczciwej Konkurencji, Larisa Cojusneanu – zastępca dyrektora Departamentu Nieuczciwych Działań Urzędów Publicznych, Luminita Arama – Dyrektor Departamentu Stosunków Zewnętrznych i Integracji Europejskiej, Anatol Caraganciu – Profesor, Akademia Ekonomii w Republice Mołdawii i Rumunii.

Przyjazd reprezentantów Rady Konkurencji odbył się w ramach projektu zorganizowanego przez Instytut Allerhanda, jako następstwo zapytania ze strony Mołdawii o udzielenie wsparcia merytorycznego. Projekt zakładał przeszkolenie przedstawicieli Rady Konkurencji Republiki Mołdawii w sposobach wdrożenia nowo uchwalonych ustaw przez Republikę Mołdawii: Prawa konkurencji oraz Pomocy publicznej. Ustawy te zostały uprzednio opracowane przez ekspertów unijnych i dostosowane do standardów Unii Europejskiej. Projekt Instytutu Allerhanda został sfinansowany przez norweskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, w ramach pomyślnie rozpatrzonego wniosku grantowego.

Projekt zainaugurowany został przez seminarium z zakresu prawa konkurencji i pomocy publicznej, które odbyło się w siedzibie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów W seminarium, oprócz przedstawicieli mołdawskiej Rady oraz ekspertów współpracujących z Instytutem Allerhanda, uczestniczyli urzędnicy polskiego urzędu antymonopolowego oraz inni zaproszeni goście związani z sektorem.

Seminarium zapoczątkowało dwa dni intensywnych szkoleń przeprowadzonych przez ekspertów współpracujących z Instytutem Allerhanda i specjalizujących się odpowiednio w prawie konkurencji oraz pomocy publicznej: dr Szymona Sypa, zawodowo powiązanego z Crido Legal oraz Grzegorza Pizonia, związanego zawodowo z EY Law.

Projekt realizuje ważny odcinek misji Instytutu Allerhanda, którą jest pomoc ekspercka i przekazywanie wiedzy oraz doświadczeń Polski do krajów takich jak Mołdawia, tj. kroczących ścieżką transformacji ustrojowej, częściowo podobnej do tej, jaką Polska przeszła przez ostatnie dwie dekady. Liczymy, iż projekt zapoczątkuje długotrwałą i owocną współprace między Instytutem a organizacjami i organami Mołdawii – mówi Piotr Płonka, Dyrektor Wykonawczy Instytutu Allerhanda.

Warsztaty z zakresu prawa konkurencji pozwoliły na wyciągnięcie praktycznych wniosków porównawczych prawa polskiego i mołdawskiego: wskazania podobieństw i różnic, wyodrębnienia tych instytucji, które działają efektywnie oraz tych, które powinny zostać przemyślane. Nie ulega wątpliwości, że mołdawskie prawo konkurencji jest jednym z najnowocześniejszych w Europie – mówi dr Szymon Syp.

Uczestnicy warsztatów przekazali bardzo pozytywną informację zwrotną odnośnie merytorycznej jakości wydarzenia, ale również my, jako prowadzący, bardzo dużo się nauczyliśmy. Pomiędzy naszymi systemami prawnymi występują liczne odmienności. W Mołdawii organ antymonopolowy samodzielnie podejmuje decyzje odnośnie dopuszczalności określonych środków pomocy publicznej, a jego zwierzchnik odpowiada tylko przed parlamentem. Przykład Mołdawii skłania zatem do refleksji w zakresie tego, czy decyzje w zakresie pomocy powinny być podejmowane na szczeblu krajowym czy ponadnarodowym oraz pytania o optymalny poziom niezależności organu antymonopolowego. Przykładów takich odmienności skłaniających do akademickiej refleksji jest jednak więcej – twierdzi Grzegorz Pizoń.

+ posts
Recent Posts

Dodaj swój komentarz

Ustawa o obligacjach. Komentarz
MAR. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nadużyć na rynku. Komentarz
Prawo Pocztowe Komentarz
Postępowanie cywilne po nowelizacji. Komentarz dla pełnomocników procesowych i sędziów