do Prawo gier video

Rozmowa z Karolem Banaśkiewiczem – release managerem w jednym z największych warszawskich studiów growych, odpowiedzialnym m.in. za proces wydawania i certyfikowania gier

 

  • Korporacyjnie.pl: Wiele spółek giełdowych podaje często komunikaty (również w formie raportów bieżących) dotyczące pomyślnego przejścia ich gier przez proces certyfikacji. Podanie takiej informacji w formie raportu bieżącego, zasadniczo jako informację poufną (w rozumieniu art. 7 rozporządzenia MAR), nakazuje przyjąć, że informacja o uzyskaniu certyfikacji gry jest ważna dla studia i inwestorów giełdowych. Czym zatem jest certyfikacja gry i jakie w ogóle ma znaczenie dla gry? Czy można wydać grę bez pomyślnego uzyskania certyfikacji?

Karol Banaśkiewicz: Certyfikacja jest jednym z kluczowych elementów cyklu wydawniczego gry i polega na przetestowaniu naszego tytułu przez zespół zewnętrzny powołany przez producenta konsol bądź platformę do dystrybucji gier. Podczas certyfikacji nasza gra jest testowana pod względem wymagań technicznych dla danej platformy, które są udostępnione  na stronach deweloperskich.  Ideą procesu certyfikacji jest dostarczenie produktu o wysokiej jakości, który będzie odpowiednio przystosowany do warunków technicznych, jakie oferują docelowe platformy. Warto zaznaczyć, że bez uzyskania certyfikacji gra nie może zostać wydana na danej konsoli / platformie dystrybucyjnej.

  • Korporacyjnie.pl: Kto zatem jest lub może być taką „jednostką certyfikującą” grę?

KB: Certyfikacją gry zajmują się specjalne zespoły powołane przez producentów konsol bądź platform do dystrybucji gier.

  • Korporacyjnie.pl: Jak długo trwa proces uzyskiwania tak rozumianej certyfikacji?

KB: W zależności od platformy długość certyfikacji waha się od 5 do 7 dni roboczych. Niestety, w ostatnich miesiącach z uwagi na pandemię Covid-19, długość certyfikacji może być wydłużona.

  • Korporacyjnie.pl: Jakie etapy składają się na proces certyfikacji gry? Czy można któryś pominąć?

KB: Najbardziej czasochłonnym etapem jest przygotowanie naszej gry do certyfikacji, z czym wiąże się zintegrowanie wymagań technicznych w naszym tytule; tutaj niezbędne jest przeprowadzenie cyklów testowych, które będą zakończone wprowadzeniem odpowiednich zmian w naszej grze. W finalnej fazie, przed wysłaniem gry do certyfikacji, przygotowujemy materiały pomocnicze dla zespołu certyfikacyjnego, który będzie testował naszą grę. Sama certyfikacja zaczyna się od zweryfikowania, czy wersja gry oraz przesłane materiały spełniają wytyczne dla danej platformy. Po zatwierdzeniu tego etapu zespół certyfikacyjny przechodzi do fazy testowej, podczas której możemy liczyć na zgłoszenia nieprawidłowości, o ile zostaną one wykryte w naszym tytule. Po uzyskaniu przez naszą grę certyfikacji, pozostaje nam ją zatwierdzić w systemie i w zależności od metody dystrybucji gra zostanie przekazana do tłoczni bądź opublikowana na odpowiedniej platformie. Każdy z tych etapów jest niezbędny, żeby nasza gra została wydana.

  • Korporacyjnie.pl: Ile razy można certyfikować jedną grę? Czy można próbować aż do skutku? ?

KB: W teorii możemy próbować aż do skutku, ale odpowiednie planowanie certyfikacji nie powinno zakładać więcej niż dwóch certyfikacji.

  • Korporacyjnie.pl: Czy są gry, które nie podlegają certyfikacji? Jakieś konkretne rodzaje, gatunki itp.?

KB: Nie ma tutaj taryfy ulgowej i wszystkie gry muszą ją uzyskać, żeby zostać wydanym na danej platformie.

+ posts

Adwokat; ukończyła z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. Jest absolwentką Centrum Prawa Amerykańskiego prowadzonego przez Wydział Prawa i Administracji UW oraz Wydział Prawa Stanowego Uniwersytetu Floryda. W 2013 roku uzyskała stopień naukowy doktora nauk prawnych na podstawie rozprawy doktorskiej poświęconej pojęciu interesu spółki handlowej przygotowanej i obronionej w Instytucie Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od początku pracy zawodowej związana ze znanymi warszawskimi kancelariami butikowymi. Doradca prawny spółek publicznych i niepublicznych. Kieruje praktyką prawną w  jednej z największych w Polsce spółek z branży gier wideo, notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Posiada bogate doświadczenie w kompleksowej obsłudze prawnej największych podmiotów gospodarczych w kraju oraz instytucji publicznych. Specjalizuje się w prawie cywilnym, zwłaszcza w prawie umów, w prawie spółek i w prawie rynku kapitałowego. Jest doradcą prawnym krajowych podmiotów z branży gier wideo. W dotychczasowym dorobku ma publikacje naukowe i popularnonaukowe z zakresu prawa cywilnego, prawa spółek i prawa rynku kapitałowego, w tym komentarz do rozporządzenia MAR oraz komentarz do ustawy o obligacjach.

Zobacz także

Dodaj swój komentarz

Ustawa o obligacjach. Komentarz
MAR. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nadużyć na rynku. Komentarz
Prawo Pocztowe Komentarz
Postępowanie cywilne po nowelizacji. Komentarz dla pełnomocników procesowych i sędziów