do Corporate, Newsy

Drodzy Czytelnicy,

Zakład Prawa Handlowego i Gospodarczego WPiA UR ma zaszczyt zaprosić na X Jubileuszowy Ogólnopolski Zjazd Katedr Prawa Handlowego pt. „Tendencje reformatorskie w prawie handlowym”, który odbędzie się w dniach 24 -25 września 2015 roku w Rzeszowie.

Organizacja tak ważnego i prestiżowego wydarzenia jak Zjazd Katedr Prawa Handlowego przez Zakład stanowi duże wyróżnienie dla ośrodka akademickiego w Rzeszowie, bowiem  wśród uczestników i prelegentów X Zjazdu znajdują się pracownicy naukowi reprezentujący wszystkie ważniejsze ośrodki akademickie w naszym kraju, a więc najwybitniejsi teoretycy i praktycy zajmujący się materią prawa handlowego.

Z przyjemnością informujemy, że objęliśmy patronat medialny nad wydarzeniem, co stanowi wspaniałe wyróżnienie dla naszej platformy.

Obrady Zjazdu zostały zasadniczo podzielone na 4 bloki tematyczne obejmujące poszczególne elementy wchodzące w skład szeroko pojętego prawa handlowego:

Część 1. Prawo handlowe – w ujęciu historycznym, międzynarodowym i europejskim,

Część 2. Spółki osobowe oraz prawo upadłościowe,

Część 3. Spółki kapitałowe,

Część 4. Prawo umów i pozostałe tematy.

Uprzejmie informujemy, iż nadal możliwe jest uczestnictwo bierne. Termin dla wpłat za udział bierny mija z dniem 31 lipca br. Opłata konferencyjna wynosi 750 zł.

Szczegółowe informacje można uzyskać:

  • zjazdkatedr.pl
  • zphigur.wix.com/zphig (w zakładce Zjazd Katedr)
  • oraz drogą mailową pod adresem: kontakt@zjazdkatedr.pl
+ posts

Szymon jest uznawany za jednego z wiodących specjalistów Venture Capital na polskim rynku. Specjalizuje się w transakcjach M&A na rynku publicznym oraz prywatnym, w tym w zakresie krajowych i zagranicznych transakcji pracując dla spółek publicznych, akcjonariuszy, firm rodzinnych, spółek wielobranżowych czy funduszy PE/VC. Posiada również doświadczenie w zakresie kompleksowej obsługi biznesu klientów zagranicznych, klientów prywatnych, funduszy (w tym VC), obsługi prawnej startupów, w zakresie restrukturyzacji grup spółek czy też świadczenia usług z zakresu prawa konkurencji. Jego ponad 10-letnie doświadczenie obejmuje w szczególności doradztwo z zakresu projektów M&A, finansowania typu PE/VC, restrukturyzacji, bieżącej obsługi przedsiębiorstw, finansowania dłużnego oraz prawa konkurencji. Jest autorem ponad 30 publikacji, w tym komentarzy do MAR, Prawa Pocztowego, Ustawy o obligacjach oraz Prawa rynku kapitałowego (w opracowaniu). Był prelegentem na przeszło 40 konferencjach. Członek International Bar Association. W 2016 r. znalazł się wśród laureatów V edycji konkursu „Prawnicy – liderzy jutra 2016”, organizowanego przez Dziennik Gazeta Prawna i Wolters Kluwer Polska oraz wyróżniony w kategorii „młodzi obiecujący” przez miesięcznik „Gentleman”. Rekomendowany przez Legal 500 (2019) w specjalizacji: prawo handlowe, spółki oraz M&A (Polska).

Ukończył Wydział Prawa i Administracji UW (dr), Szkołę Główną Handlową oraz Maurer School of Law (Magister Prawa).

E-mail: kancelaria@szymonsyp.com

Recent Posts

Dodaj swój komentarz

Ustawa o obligacjach. Komentarz
MAR. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nadużyć na rynku. Komentarz
Prawo Pocztowe Komentarz
Postępowanie cywilne po nowelizacji. Komentarz dla pełnomocników procesowych i sędziów