do Newsy

Wspólnie z Europejskim Stowarzyszeniem Studentów Prawa ELSA Poznań serdecznie zapraszamy zainteresowanych studentów prawa do wzięcia udziału w ramach publiczności w XVIII Lokalnym Konkursie Krasomówczym, który odbędzie się 18 marca 2015 r. o godz. 10:00. w Auditorium Maximum Collegium Iuridicum Novum (al. Niepodległości 53).

Zadaniem uczestników Konkursu jest wygłoszenie uprzednio przygotowanej dziesięciominutowej mowy kończącej postępowanie przed sądem I Instancji lub przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym, przy czym każdej ze stron przysługuje prawo do trzyminutowej repliki.

Zakres tematyczny Konkursu obejmuje prawo cywilne, karne i administracyjne. Zróżnicowanie tych dziedzin stanowi o atrakcyjności Konkursu i umożliwia uczestnikom wykazanie swej wiedzy.

Celem Konkursu jest promocja sztuki mowy sądowej wśród studentów WPiA UAM. Jest to również szansa na zaprezentowanie swojej wiedzy i umiejętności przed profesjonalnym Jury, w którego skład wchodzą wybitni przedstawiciele nauki prawa i palestry. Dlatego też Konkurs jest najbardziej emocjonującym i wartym uwagi wydarzeniem na naszym wydziale.

10 uczestników, 5 par, ale tylko jeden zwycięzca, któremu przysługuje prawo do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym, który odbędzie się 17 kwietnia 2015 roku w Centrum Dydaktyczno-Badawczym Nanotechnologii Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Więcej informacji na Wydarzeniu: https://www.facebook.com/events/908254802540857

+ posts

Szymon jest uznawany za jednego z wiodących specjalistów Venture Capital na polskim rynku. Specjalizuje się w transakcjach M&A na rynku publicznym oraz prywatnym, w tym w zakresie krajowych i zagranicznych transakcji pracując dla spółek publicznych, akcjonariuszy, firm rodzinnych, spółek wielobranżowych czy funduszy PE/VC. Posiada również doświadczenie w zakresie kompleksowej obsługi biznesu klientów zagranicznych, klientów prywatnych, funduszy (w tym VC), obsługi prawnej startupów, w zakresie restrukturyzacji grup spółek czy też świadczenia usług z zakresu prawa konkurencji. Jego ponad 10-letnie doświadczenie obejmuje w szczególności doradztwo z zakresu projektów M&A, finansowania typu PE/VC, restrukturyzacji, bieżącej obsługi przedsiębiorstw, finansowania dłużnego oraz prawa konkurencji. Jest autorem ponad 30 publikacji, w tym komentarzy do MAR, Prawa Pocztowego, Ustawy o obligacjach oraz Prawa rynku kapitałowego (w opracowaniu). Był prelegentem na przeszło 40 konferencjach. Członek International Bar Association. W 2016 r. znalazł się wśród laureatów V edycji konkursu „Prawnicy – liderzy jutra 2016”, organizowanego przez Dziennik Gazeta Prawna i Wolters Kluwer Polska oraz wyróżniony w kategorii „młodzi obiecujący” przez miesięcznik „Gentleman”. Rekomendowany przez Legal 500 (2019) w specjalizacji: prawo handlowe, spółki oraz M&A (Polska).

Ukończył Wydział Prawa i Administracji UW (dr), Szkołę Główną Handlową oraz Maurer School of Law (Magister Prawa).

E-mail: kancelaria@szymonsyp.com

Recent Posts

Dodaj swój komentarz

Ustawa o obligacjach. Komentarz
MAR. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nadużyć na rynku. Komentarz
Prawo Pocztowe Komentarz
Postępowanie cywilne po nowelizacji. Komentarz dla pełnomocników procesowych i sędziów