do Fuzje i przejęcia

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w dniu 29 stycznia 2013 wydała decyzję zezwalająca na nabycie przez BASF Polska Sp. z o.o. części mienia Ciech S.A. oraz części mienia Zakładów Chemicznych Zachem S.A

Po przeprowadzeniu postępowania antymonopolowego Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznała że, w wyniku koncentracji konkurencja na rynku nie zostanie istotnie ograniczona. Rzeczona koncentracja dotyczyła nabycia przez BASF Polska od Ciech i Zachem aktywów związanych z badaniami, rozwojem i marketingiem substancji TDI. Jest to substancja będąca półproduktem wykorzystywanym przy produkcji elastycznych pianek poliuretanowych. W znacznym stopniu używana jest w sektorze meblarskim (m.in. elastyczne pianki do materacy, poduszek lub powłok dla drewna) oraz w przemyśle motoryzacyjnym (m.in. siedzenia oraz zastosowania we wnętrzu). Głównym producentem TDI jest Zachem. Ciech odpowiadał za działalność w zakresie rozwoju, marketingu, sprzedaży i dystrybucji produktu.

Warunkowa umowa sprzedaży aktywów została zawarta we wrześniu 2012 roku. Treść nie została ujawniona. Jej wejście w życie uzależnione było od spełnienia szeregu warunków w postaci uzyskania odpowiednich zatwierdzeń i zgód, m.in. Skarbu Państwa, będącego udziałowcem Ciech S.A. a także organu antymonopolowego. Ciech S.A. podkreśliła, że w wyniku realizacji postanowień umowy zaprzestanie działalności w segmencie produkcji i sprzedaży TDI. “Jesteśmy przekonani, że w BASF znaleźliśmy idealnego nabywcę naszego biznesu TDI. Nasi klienci skorzystają z szerokiej wiedzy firmy BASF na rynku poliuretanów i z silnej, globalnej pozycji firmy.” – komentuje Dariusz Krawczyk, Prezes zarządu Ciech S.A.

Wartość transakcji to 43 mln euro.

Wszyscy trzej uczestnicy koncentracji działają w branży chemicznej.

BASF Polska Sp. z o.o. zajmuje się sprzedażą chemikalii, tworzyw sztucznych, środków ochrony roślin, lakierów oraz produktów chemii budowlanej. Spółka ta jest częścią niemieckiej grupy kapitałowej BASF SE, w skład której wchodzi ponad 450 spółek zależnych. Roczna wartość sprzedaży grupy sięga 73,5 miliardów euro (dane za 2011 rok) i zatrudnia 111,000 pracowników. Akcje BASF są notowane na giełdach we Frankfurcie, Londynie i Zurychu.

Ciech S.A. to jeden z liderów rynku chemicznego w Europie Środkowo-Wschodniej. Tworzy grupę kapitałową w skład której wchodzi ponad 40 spółek w tym Zachem S.A. Głównymi produktami spółki jest soda kalcynowa, TDI, żywice epoksydowe i środki ochrony roślin. Od 2005 jest notowana na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. W gronie akcjonariuszy obok Skarbu Państwa (37,89% akcji) znajdują się m.in. ING OFE (7,59 % akcji) oraz OFE PZU „Złota Jesień” S.A. (5,96 % akcji). W 2012 roku przychody spółki sięgnęły wysokości 4,17 mld zł.

Autorem newsa jest Bartłomiej Komisarczyk, student III roku prawa na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Prawa i Administracji, współpracownik korporacyjnie.pl.

+ posts

Szymon jest uznawany za jednego z wiodących specjalistów Venture Capital na polskim rynku. Specjalizuje się w transakcjach M&A na rynku publicznym oraz prywatnym, w tym w zakresie krajowych i zagranicznych transakcji pracując dla spółek publicznych, akcjonariuszy, firm rodzinnych, spółek wielobranżowych czy funduszy PE/VC. Posiada również doświadczenie w zakresie kompleksowej obsługi biznesu klientów zagranicznych, klientów prywatnych, funduszy (w tym VC), obsługi prawnej startupów, w zakresie restrukturyzacji grup spółek czy też świadczenia usług z zakresu prawa konkurencji. Jego ponad 10-letnie doświadczenie obejmuje w szczególności doradztwo z zakresu projektów M&A, finansowania typu PE/VC, restrukturyzacji, bieżącej obsługi przedsiębiorstw, finansowania dłużnego oraz prawa konkurencji. Jest autorem ponad 30 publikacji, w tym komentarzy do MAR, Prawa Pocztowego, Ustawy o obligacjach oraz Prawa rynku kapitałowego (w opracowaniu). Był prelegentem na przeszło 40 konferencjach. Członek International Bar Association. W 2016 r. znalazł się wśród laureatów V edycji konkursu „Prawnicy – liderzy jutra 2016”, organizowanego przez Dziennik Gazeta Prawna i Wolters Kluwer Polska oraz wyróżniony w kategorii „młodzi obiecujący” przez miesięcznik „Gentleman”. Rekomendowany przez Legal 500 (2019) w specjalizacji: prawo handlowe, spółki oraz M&A (Polska).

Ukończył Wydział Prawa i Administracji UW (dr), Szkołę Główną Handlową oraz Maurer School of Law (Magister Prawa).

E-mail: kancelaria@szymonsyp.com

Zobacz także

Dodaj swój komentarz

Ustawa o obligacjach. Komentarz
MAR. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nadużyć na rynku. Komentarz
Prawo Pocztowe Komentarz
Postępowanie cywilne po nowelizacji. Komentarz dla pełnomocników procesowych i sędziów