do Antitrust, Newsy

W piątek, 11 kwietnia, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów poinformował w krótkim komunikacie, że wszczął postępowanie wyjaśniające „w którym przeanalizuje strukturę rynku i zasady współpracy operatorów telekomunikacyjnych„.

Organ antymonopolowy jest w szczególności zainteresowany, czy działania operatorów telekomunikacyjnych dotyczące współpracy w zakresie udostępniania, łączenia lub współdzielenia sieci telekomunikacyjnych, infrastruktury lub zasobów częstotliwości – nie prowadzą do ograniczeń konkurencji.

Przypomnijmy, postępowanie wyjaśniające jest postępowaniem wszczynanym i prowadzonym przez Prezesa UOKiK, gdy poweźmie informację o potencjalnym naruszeniu przepisów Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Postępowanie wyjaśniające prowadzone jest zawsze w sprawie, a nie przeciwko konkretnemu przedsiębiorcy (przedsiębiorcom) i ma m. in. na celu wstępne zbadanie sytuacji rynkowej. Postępowanie wyjaśniające powinno się zakończyć w ciągu 30 dni, a w sprawach szczególnie skomplikowanych – 60 dni od jego wszczęcia. Podane terminy mogą jednak ulec wydłużeniu np. w przypadku oczekiwania przez Urząd na żądane od przedsiębiorców informacje. Jeżeli w trakcie postępowania wyjaśniającego Prezes UOKiK stwierdzi nieprawidłowości, może wszcząć  postępowanie w sprawie praktyk ograniczających konkurencję.

Postępowanie wyjaśniające służy zatem zgromadzeniu informacji umożliwiających wszczęcie właściwego postępowania antymonopolowego, a w pewnych sytuacjach także badaniu interesującego Prezesa UOKiK rynku. 

Wydaje się, że badanie rynku w omawianym przypadku może być zasłoną dymną i raczej chodzi o zgromadzenie pełnego materiału dowodowego w ramach postępowania wyjaśniającego, który następnie może zostać wykorzystany w ramach postępowania w sprawie porozumienia ograniczającego konkurencję (bo chyba o taki przypadek w omawianej sprawie może chodzić).

Sprawa jest rozwojowa i z pewnością będą o niej pisał.

Warto w ramach powtórki zaznajomić się z decyzją DOK nr 8/2011 (tzw. kartel mobilny), która dotyczyła nielegalnego porozumienia antykonkurencyjnego zawartego na krajowym detalicznym rynku telefonii ruchomej pomiędzy największymi operatorami telefonii komórkowej w Polsce (opis decyzji).

+ posts

Szymon jest uznawany za jednego z wiodących specjalistów Venture Capital na polskim rynku. Specjalizuje się w transakcjach M&A na rynku publicznym oraz prywatnym, w tym w zakresie krajowych i zagranicznych transakcji pracując dla spółek publicznych, akcjonariuszy, firm rodzinnych, spółek wielobranżowych czy funduszy PE/VC. Posiada również doświadczenie w zakresie kompleksowej obsługi biznesu klientów zagranicznych, klientów prywatnych, funduszy (w tym VC), obsługi prawnej startupów, w zakresie restrukturyzacji grup spółek czy też świadczenia usług z zakresu prawa konkurencji. Jego ponad 10-letnie doświadczenie obejmuje w szczególności doradztwo z zakresu projektów M&A, finansowania typu PE/VC, restrukturyzacji, bieżącej obsługi przedsiębiorstw, finansowania dłużnego oraz prawa konkurencji. Jest autorem ponad 30 publikacji, w tym komentarzy do MAR, Prawa Pocztowego, Ustawy o obligacjach oraz Prawa rynku kapitałowego (w opracowaniu). Był prelegentem na przeszło 40 konferencjach. Członek International Bar Association. W 2016 r. znalazł się wśród laureatów V edycji konkursu „Prawnicy – liderzy jutra 2016”, organizowanego przez Dziennik Gazeta Prawna i Wolters Kluwer Polska oraz wyróżniony w kategorii „młodzi obiecujący” przez miesięcznik „Gentleman”. Rekomendowany przez Legal 500 (2019) w specjalizacji: prawo handlowe, spółki oraz M&A (Polska).

Ukończył Wydział Prawa i Administracji UW (dr), Szkołę Główną Handlową oraz Maurer School of Law (Magister Prawa).

E-mail: kancelaria@szymonsyp.com

Zobacz także

Dodaj swój komentarz

Ustawa o obligacjach. Komentarz
MAR. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nadużyć na rynku. Komentarz
Prawo Pocztowe Komentarz
Postępowanie cywilne po nowelizacji. Komentarz dla pełnomocników procesowych i sędziów